50+ commissie

De 50+ commissie is opgericht door Piet Versteegt die voor zijn theologische opleiding stage heeft gelopen in Almere-Oost met het oog op de 50+ leden van de kerk. De commissie organiseert (winter)avondlezingen of toerustingsbijeenkomsten waar veelal een spreker wordt uitgenodigd.

Inmiddels zijn er een aantal  (winter)avondlezingen of toerustingsbijeenkomsten gehouden en daaruit is gebleken dat er ook belangstelling is onder 50- gemeenteleden en leden van genabuurde kerken die graag de bijeenkomsten (zoals het onderwerp “kerkverlating”) bij willen wonen. Hoewel de doelgroepsnaam 50+ niet is gewijzigd zijn uiteraard ook jongere belangstellenden welkom op de (winter)avondlezingen. Suggesties voor (winter)avondlezingen/toerustingsbijeenkomsten kunnen worden ingediend bij de coördinatoren Jacob Hakvoort en/of Jolanda Veltkamp.

Reacties zijn gesloten.