Een goede start

Voorbereidingscursus op het huwelijk: een worden en een blijven

De cursus “Eén worden en één blijven” is een cursus, die begin 2005 door het Steunpunt Growing Love ontwikkeld is met het oog op de voorbereiding op het huwelijk van aanstaande bruidsparen. In een tijd waarin een behoorlijk percentage huwelijken na verloop van tijd eindigt in een scheiding, heeft het zijn waarde om aanstaande echtparen concrete handvatten aan te reiken hoe ze na hun trouwdag de eenheid in hun huwelijk kunnen voeden en koesteren. Dat wil niet zeggen, dat je daardoor alle scheidingen kunt voorkomen, maar een cursus huwelijksvoorbereiding kan wel degelijk preventief werken. Door aandacht voor een goede voorbereiding op het huwelijk zijn op zijn minst een aantal echtscheidingen te voorkomen. Dat is reden genoeg om (als kerken) dit op te pakken en binnen de gemeenten mogelijkheden te bieden aan aanstaande echtparen om zich voor te bereiden op het huwelijk door middel van een voorbereidingscursus.

Opbouw en inhoud van de cursus
De cursus is opgebouwd uit 4 bijeenkomsten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Avond 1: het huwelijk als waardevol geschenk
Door het huwelijk verbinden man en vrouw zich aan elkaar, gaan ze een eenheid vormen. Het huwelijk is Gods geschenk aan mensen om de liefde tussen man en vrouw te beschermen en te laten groeien. Toewijding en trouw vormen belangrijke basisvoorwaarden voor het goed houden van je huwelijk.

Avond 2: blijf elkaar liefhebben
Tijdens deze bijeenkomst wordt nader stil gestaan bij het liefhebben van elkaar. Wat is liefde en hoe kun je elkaar met behulp van de 5 liefdestalen je liefde tonen?

Avond 3: blijf met elkaar verbonden: over communicatie en omgaan met conflicten We staan stil bij de vraag hoe je als man en vrouw met elkaar verbonden kunt blijven. Daarvoor is een open hartscontact met elkaar belangrijk. Communicatie vormt de sleutel tot het hart van de ander. Conflicten kunnen zomaar een belemmering vormen voor de intieme band met elkaar. Daarom is het belangrijk dat je leert hoe je omgaat met negatieve gevoelens en irritaties in het huwelijk, zodat conflicten geen belemmering voor het open hartscontact met elkaar gaan vormen.

Avond 4: seksualiteit en omgaan met vruchtbaarheid
Deze bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan het opbouwen en onderhouden van een goede seksuele relatie, waarin het een-zijn van man en vrouw gevierd mag worden. Daarnaast aandacht voor hoe verantwoord om te gaan met de vruchtbaarheid in het huwelijk.

In onze gemeente is de 1e cursus gehouden begin 2012, het waren vier geslaagde avonden. De deelnemende stellen laten we zelf aan het woord.

“We kijken terug op vier leerzame en gezellige avonden en zien de cursus als een waardevolle bijdrage voor de start van ons huwelijk” (Tom en Margot)

“Wij hebben de cursus als heel prettig ervaren. We hadden een hele open en gezellige groep. De onderwerpen waren voor ons heel interessant om bij stil te staan. Ook leer je elkaar nog beter kennen door de vijf talen van de liefde”.(Gertjan en Lizeth)

“De afgelopen maanden hebben wij samen met plezier de cursus ‘één worden en één blijven’ gevolgd. Het heeft ons handvatten gegeven om in onze relatie naar elkaar te luisteren en goed te communiceren. We hebben elkaar echt beter leren kennen, leren begrijpen en zijn naar elkaar toe gegroeid. De gesprekken met de andere stellen en de ervaringen van de begeleidende echtparen waren fijn en goed. Vooral de avond en het boekje over de liefdestalen blijft ons bij. Wij zijn blij dat we deze cursus gevolgd hebben en raden hem elk stel met trouwplannen aan”! (Floris en Davita)

Hebben jullie interesse? meldt je aan bij:

huwelijk

 

 

Zodra we genoeg aanmeldingen hebben gaan we de cursus samen inplannen.

Ga terug

Reacties zijn gesloten.