Avonddienst: Goede Vrijdag

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: vr 19 april 2019
Hoe laat: - 19:30 - 21:00

Voorganger
G.F. de Kimpe (uit Barneveld)

Waar
Levend Water Almere

We beginnen met een korte Bijbellezing, met daarop aansluitend het zingen van een lied.
Voorlezer leest Joh. 18:38b (Na deze woorden) t/m 19:3
Zingen: NLB Lied 576b:1 O hoofd vol bloed en wonden
“Wij belijden, ook voor ons samenzijn van vanavond, dat onze hulp is in de naam van de HERE,
die hemel en aarde gemaakt heeft (amen)”.
“Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer, Jezus Christus (amen)”.
Zingen: Lied 576b:3O Heer, uw smaad en wonden (hierna gaan we zitten)
Gebed, met aansluitend:
Lied 576b:4 Houdt Gij mij in uw hoede
Korte intro op de verkondiging: Wat God de Zoon doet op Goede Vrijdag, dat is wel duidelijk –
maar wat doet God de Vader? Naar ons idee treedt de Vader vooral terúg. Hij verlaat Zijn Zoon.
Áls Hij er al bij is, daar op Golgotha, dan is Hij daar met zijn straf en zijn oordeel over onze zonden,
en giet Hij dat uit over Zijn Zoon.
Het lijkt me allemaal terecht.
En toch is hierbij nog ruimte voor iets anders. Iets, waar de Here Jezus in zijn Grote gebed Zijn Vader om bidt: Wát vraagt Hij Zijn Vader om te gaan doen?
Voorlezer leest Joh.17:1-8
Verkondiging vanuit Joh.17:1 Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: “Vader, nu is de tijd gekomen – toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon úw grootheid tonen”.

Hierop sluit aan: Voorlezer: leest Joh. 19:4-7
Voorganger: Jezus zegt: zie in wat er gebeurt, de grootheid van mijn Vader – en de Vader zegt:
zie hierin de grootheid van mijn Zoon
Voorlezer: leest Joh.19:14-18
Voorganger herhaalt bovenstaande woorden (Jezus zegt: zie door mijn lijden heen, de grootheid van Mijn Vader – en de Vader zegt: zien jullie in die vernedering de grootheid van Mijn Zoon?)
Voorlezer: leest Joh. 19:28-30
(Nog steeds staande) zingen: NLB Lied 413:1 en 3 Grote God, wij loven U (maar wel graag ingetogen laten zingen)
Gebed, met aansluitend: Lied 576b : 5
Inzameling van de gaven
Gez. 123 (GK) : 2 en 3 ‘k Geloof in God de Zoon
Zegen (en gezongen amen)

Bewerken

Reacties zijn gesloten.