Biddag voor gewas en arbeid

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: wo 13 maart 2019
Hoe laat: - 19:30 - 21:00

Voorganger
J. Boersma

Waar
Levend Water Almere

Orde van dienst Almere 13 maart 2019

De dienst begint onder leiding van Jan
Votum en groet (op de manier van Sela)
Z. Ps. 67 DNP (zie hieronder)
Gebed
Diederik neemt de dienst over van Jan
Schriftlezing: Efeziërs 2
Z. Ps. 42a (GK06 Gz. 158) 2x
Preek: Psalm 87
Z. Ps. 87 DNP (zie hieronder)
Gebed
Presentatie van Wasja
Toezingen van zegen (moet nog met Petro kortgesloten worden)
Collecte
Z. Nldb. Ld. 986: 1,2,5 (GK06: 119)
Zegen (4-stemmig amen)

Ps. 67 (De nieuwe psalmberijming; laatste refrein, na vers 3, vervalt)

1. God, blijf ons uw genade geven.
Laat merken dat U bij ons bent,
opdat de wereld in ons leven
uw zegen en uw heil herkent.

Refrein:
Laat elk volk U prijzen,
U de eer bewijzen;
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

2. Laat alle volken zich verblijden,
want U regeert in ieder land.
U zult de naties eerlijk leiden;
het recht is veilig in uw hand.

Refrein:
Laat elk volk U prijzen,
U de eer bewijzen;
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

3. De oogst was goed! God liet hem rijpen,
Hij zegent wat er groeit en leeft.
Laat zelfs het verste volk begrijpen
dat U alleen ons zegen geeft.

Ps. 87 (De nieuwe psalmberijming)
1. Op Sion ligt al sinds een ver verleden
de stad van God, de vesting van de HEER.
Alleen al van de poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

2. ‘Rahab heb Ik nooit uit het oog verloren,
ook Filistea, Tyrus, Babylon
en Nubië, elk volk onder de zon
is hier in Sion, stad van God, geboren.’

3. De hele wereld zal van Sion horen:
‘De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.’
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
‘Dit volk is ooit in deze stad geboren.’

4. ‘Hier in de stad van God is het begonnen’,
zo zingen alle volken in refrein
al dansend van geluk, van groot tot klein:
‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.’

Bewerken

Reacties zijn gesloten.