Dankdag, voor gewas en arbeid

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: wo 7 november 2018
Hoe laat: - 19:30 - 21:00

Voorganger
J. Boersma

Waar
Levend Water Almere

Liturgie dankdag 7 november 2018

Votum (gesproken; dus niet gezongen), gevolgd door gezamenlijk uitgesproken amen
Groet, gevolgd door gezamenlijk uitgesproken amen
Lied: Ps. 104,1.7.8 (Nieuwe Psalmberijming; zie hieronder)
Gebed om zegen
Geloofsbelijdenis: GK 176,1 (=GK06 123,1; ’k geloof in God de Vader die uit niets)

Lezing/Lied/Gebed
Deut. 8,7-11 (Wouter) Landbouw en duurzaamheid
Ps. 146,5-8 (Juul) Gezondheid en zorg
Gen. 28,10-12 (Tjakko )Veiligheid
Lied: Ps. 147,3.4 (Zingt, zingt om beurt om Hem te danken; Voor God is alle kracht van paarden)
Lev. 19,33-34 (Shervin) Vluchtelingen
2 Kor. 9,8-10 (Geerhard) Werk en werkgelegenheid
Ps. 78,1b-4 (Theo en Elise) Onderwijs en kinderen
Lied: GK06 34 (Al zou de vijgenboom niet bloeien)
1 Tim. 2,1-4 (Klaske) Almere
Ps. 90,9-12 (Gerrit) Ouderen
Joz. 1,7-9 (Bas) Jongeren
Lied: GK 231 (GK06 147; Maak muziek voor God de Vader)
Mat. 6,1-4 (Jelte) Armoede
Mat. 16,16-18 (Lydia) Kerk
Rom. 11,33-36 (Jan) Algemeen/Afsluiting

Collecte
Lied: Ps. 18,9 (Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden)
Zegen, gevolgd door gezamenlijk uitgesproken amen

Psalm 104,1.7.8 (Nieuwe Psalmberijming):

1. Met diep ontzag prijs ik U, hoogste HEER.
Uw grootheid, God, verbaast mij telkens weer.
Door majesteit en glans bent U omgeven.
Uw mantel is uit zuiver licht geweven.
U spant de hemel uit zoals een tent;
daar is uw troon, voorbij het firmament.
U rijdt op wind, de wolken zijn uw wagen;
bliksem en storm zijn dienaars die U dragen.

7. Al wat leeft wacht op uw vrijgevigheid,
U deelt het eten op de juiste tijd.
Mensen en dieren zoeken U doorlopend,
worden gevoed wanneer uw hand zich opent.
Verbergt U zich, dan is hun onrust groot;
neemt U hun adem weg, dan gaan zij dood
en worden aan de aarde teruggegeven.
Maar als U ademt komt het nieuwe leven.

8. Laat onze HEER voorgoed verheven zijn,
laat Hem verheugd over het leven zijn.
Hij ziet de aarde en Hij laat haar beven
Hij raakt de bergen aan, die rook afgeven.
Voor God zing ik zolang ik leef mijn lied
en ik hoop echt dat het Hem vreugde biedt.
Hij zal de zondaars van de aarde weren.
Met hart en ziel wil ik mijn schepper eren.

Bewerken

Reacties zijn gesloten.