Middagdienst (leerdienst)

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 21 januari 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
ds. R. de Boer

Waar
Levend Water Almere

het is de tweede leerdienst over omgaan met twijfel

Thema: hou vol

welkom en mededelingen

votum (Ps. 121) en groet

Psalm 139:1,2

Gebed

Schriftlezing: Mat. 14:22-33; Hebr. 12:1-4

Gezang 174 (zo vriendelijk en veilig als het licht)

Zondag 52 vr. en antw. 127

Preek

Opwekking 798 (Hou vol) – als die te onbekend is dan Opw. 488 (de kracht van uw liefde)

Vragen

Apostolische geloofsbelijdenis

Gezang 161:1,3

Dankgebed en voorbede

Collecte

Gezang 160 (Groot is uw trouw o Heer)

Zegen (vierstemmig)

Bewerken

Reacties zijn gesloten.