Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 18 februari 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
ds. K. Smit (uit Lelystad)

Waar
Levend Water Almere

Votum en groet (Gezang 175c)

Zingen: Heer Jezus duizend vragen (GK 150:1-4)

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 15

Zingen: Vader vol van vrees en schaamte (GK 157)

Preek  met als thema: Geloofsopvoeding … en dan?

Amenlied:

  • Nooit kan ’t geloof teveel verwachten (GK 115:1)
  • Alzo lief had God de wereld (GK 140:2)

Geloofsbelijdenis, Zingen: Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs en goed (wijs: LvK 135, zie bijlage)

Bid met mij Sela – luisterlied als inleiding op het gebed https://www.youtube.com/watch?v=Wjh3ieKYlOk

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Gebed om zegen (Sela, opwekking 710)

Zegen

(Amen: LB 456:3)

Bewerken

Reacties zijn gesloten.