Middagdienst met viering heiligavondmaal

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 15 april 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
P. Houtman (uit Barneveld)

Waar
Levend Water Almere

Kolossenzen 1: 20b
“…Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.”

Votum en groet.
Aanvangslied: GK Gez. 69. U, heilig Godslam, loven wij.
Lezing van de wet.
Antwoordlied: Ps. 65: 2,3.
Gebed.
Schriftlezing: Kolossenzen 1: 12-20.
Zingen: Ps. 65: 4.

Avondmaalsviering: Formulier 5.
Geloofsbelijdenis.
Zingen: Liedboek 27: 1 t/m 5. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan.
Collecte.
Zingen Ps. 146: 5,6,7.
Tijdens viering: Zingen
     — zolang de viering duurt –
Ps. 100.
Ps. 98: 1.
Ps. 24: 1,4,5.
Ps. 97: 4.
Ps. 96: 6.
Lezing van de tekst: Kolossenzen 1: 20b.
Verkondiging.
Antwoordlied: Liedboek 178: 1,4,6,7. Jezus, om uw lijden groot.
Gebed.
Collecte.
Slotzang: Ps. 146: 4,8.
Zegen.

Bewerken

Reacties zijn gesloten.