Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 22 april 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
R. ter Beek (uit Leusden)

Waar
Levend Water Almere

Aanbevolen afkortingen bundels

GK = Gereformeerd Kerkboek 2017

LB = Liedboek 2013

LvdK = Liedboek 1973

PvN = Psalmen voor Nu

Opw = Opwekking

Almere 22 april 2018 16.30 uur

[welkom; mededelingen; hand]
oproep tot eerbied
votum zingen
zegengroet, amen zingen
zingen GK 246 ‘Nu bidden wij met ootmoed en ontzag’ (= LvdK 95)
lezen Galaten 5,16-23 en Filippenzen 1,27-2,11
zingen LB 723 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’ (wijs Psalm 36)
onderwijs over: onderlinge discipline voor een veilige gemeente
zingen in beurtzang GK 247 : 1a, 2v, 3a, 4m, 5a, 6a ‘Heer God, wij allen loven U’ (wijs Psalm 134)
belijdenis met 12 artikelen en zingen GK 247 : 7 ‘Heer God, wij allen loven U’
dankgebed en voorbeden
inzameling gaven
slotzang GK Psalm 86 : 5, 7
zegen, amen zingen
[hand]

Thema: Onderlinge discipline voor een veilige gemeente.

Overzicht:

1. Elke week opnieuw beginnen;

2. Elke week samen beginnen;

3. Elke week zelf, bewust beginnen;

4. Elke week beginnen met de instelling van Jezus;

5. Kortom: elke week beginnen voor God en je naaste.

Bewerken

Reacties zijn gesloten.