Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 6 mei 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
A. Reitsema (uit Amersfoort-Vathorst)

Waar
Levend Water Almere

Liturgie bij Matteus 11:28 Almere

Votum versie Ps 121 Zegengroet Amen
NPB 122:1 (Wat was ik blij toen mij een stem uitbundig riep)
Gebed
Lezen Matteüs 11:25-30; Job 7:1-4;17-21
NPB 90:1,2,3 (Wij hebben, Heer, in de voorbije jaren uw trouwe hulp en veiligheid ervaren.
Tekst Matteüs 11:28
Preek
GK06 154:1-4 (Ach, wat moet ik toch beginnen)
Belijdend lied (Adrian Verbree) ‘Ik geloof in God de Vader’ Melodie gezang 135 uit het Liedboek voor de Kerken (Hoor de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer)
Gebed
Collecte
LB 624 (Christus, onze Heer, verrees, halleluja!)
Slotzegen 4-stemmig amen

Psalm 122:1

  Wat was ik blij toen mij een stem
  uitbundig riep om mee te gaan.
  Huis van de heer, ik kom eraan –
  ik sta al klaar, Jeruzalem! 
  Vol vrolijkheid ga ik op pad. Mijn lied zwelt aan als ik de stad
  met eigen ogen kan bekijken.
  We gaan verheugd de poorten door.
  De lofzang van het pelgrimskoor
  weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.

  Psalm 90
  1. Wij hebben, heer, in de voorbije jaren
  uw trouwe hulp en veiligheid ervaren.
  U was er voordat U de wereld baarde,
  voordat er bergen waren op de aarde.
  U zult er zijn zelfs tot in eeuwigheid,
  want U bent God: U bent er voor altijd.

  2. Dit is aan stervelingen niet gegeven.
  Stof worden zij, want eindig is hun leven.
  Duizenden jaren zijn reeds omgevlogen
  alsof het maar een dag was in uw ogen.
  Een mensenleven is van korte duur:
  een pauze in de nacht, een enkel uur.

  3. Snel zal het einde van de mensen komen.
  U vaagt hen weg als nachtelijke dromen.
  Wij zijn als gras dat na een frisse regen
  schijnbaar langdurig leven heeft gekregen.
  Hoewel het welig opschiet, groeit het kort,
  want door de zon is het al vlug verdord.

  Belijdend lied (wijs: LvdK 135)

  Ik geloof in God de Vader,
  die almachtig, wijs en goed,
  aard’ en hemel heeft geschapen,
  vorm en kleur in overvloed.
  Die de stilte heeft doorbroken
  en zichzelf heeft uitgesproken
  in het vleesgeworden Woord,
  opdat ieder naar Hem hoort.
  Dat is wat ik hier belijd,
  mijn geloof, mijn zekerheid.

  Ik geloof in Jezus Christus,
  Zoon van mensen, Zoon van God,
  die als Redder van de wereld
  werd gekruisigd en gedood.
  Maar die opgestaan ten leven,
  hemelhoog nu is verheven,
  boven heerschappij en macht
  die ten onder wordt gebracht.
  Dat is wat ik hier belijd,
  mijn geloof, mijn zekerheid.

  Ik geloof in God de Trooster,
  die van oudsher, wereldwijd,
  overal zijn volk vergadert
  en tot dienen toebereidt.
  Met Gods kinderen verbonden,
  in vergeving van mijn zonden
  mag ik op de jongste dag
  opstaan, leven met een lach.
  Dat is wat ik hier belijd,
  mijn geloof, mijn zekerheid.

  Bewerken

Reacties zijn gesloten.