Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 3 juni 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
ds. P. Schelling (uit Amersfoort)

Waar
Levend Water Almere

– Mededelingen van de kerkenraad
 Votum en groet
 Zingen: Psalm 57 : 1, 2 en 3
 Gebed
– Schriftlezing: Handelingen 12 : 1 – 19
– Zingen: Psalm 91 : 1, 2, 5 en 7
– Preek:
HERODES’ AANVAL OP DE KERK MISLUKT GRANDIOOS.
1. De echte strijd.
2. De wonderlijke bevrijding.
3. De bespottelijke nederlaag.
– Zingen: Psalm 54 : 2 en 3
– Belijdenis Gezang 139 : 2
– Dankzegging en voorbeden
– Collecte
– Slotzang: Psalm 57 : 5 en 6
 Zegen

Bij de psalmen.
De tekst is het verhaal van Herodes’ aanval op de jonge kerk, de arrestatie van Petrus (om geëxecuteerd te worden!), zijn wonderlijke bevrijding en de smadelijke aftocht van Herodes – zie voor de afloop ook het vervolg van het hoofdstuk!
De psalmen passen daarbij: 54 en 57 zijn (volgens het opschrift) van David uit of over de tijd dat hij moest vluchten voor Saul en zijn medestanders, 91 (van Mozes?) is er een driespraak van gelovige, priester en God over de beloofde bescherming in zijn dienst en Gz. 139 zingen we samen met apostelen, profeten en martelaars.

Bewerken

Reacties zijn gesloten.