Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 10 juni 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
P. Waterval (uit Harderwijk)

Waar
Levend Water Almere

Als votum: Ps 121:1,4
Zegengroet
LB 314 Here Jezus om uw Woord
Gebed
Schriftlezing: Efeziërs 5:1-20
LvK 477 Geest van hierboven
Preek over Efeziërs 15:8b
Stilte/gebed
Opw 343 Heilige Geest van God
Apostolische Geloofsbelijdenis, op melodie LvK 135 (zie tekst hieronder)
Dankgebed/voorbede
Collecte
Ps 68:13
Zegen (4-stemmig)

Melodie gezang 135 uit het Liedboek voor de Kerken
(Hoor de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer)

Ik geloof in God de Vader,
die almachtig, wijs en goed,
aard’ en hemel heeft geschapen,
vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken
en zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld
werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven,
hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht
die ten onder wordt gebracht
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God de Trooster,
die van oudsher, wereldwijd,
overal zijn volk vergadert
en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden,
in vergeving van mijn zonden
mag ik op de jongste dag
opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid

Bewerken

Reacties zijn gesloten.