Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 17 juni 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
G. Hagens (uit Houten)

Waar
Levend Water Almere

LITURGIE

Votum en groet (175 c)
LvdK. 21 : 1, 3
Gebed
Lezen O.T. Psalm 115
GKO Ps. 115 : 2
Lezen N.T. Hand. 14 : 8 – 20
GKO Ps. 115 : 5, 7
Tekst : Hand. 14 : 8 – 18
Preek : Paulus stelt ons de ultieme vertrouwensvraag
GKO Gez. 168 (canon)
Geloofsbelijdenis : berijming Koolsbergen melodie Liedb. 114. (zie hieronder)
Gebed
Collecte
GKO Gez. 38 : 1, 2, 3, 4 (canon)
Zegen (Gez. 182 d)

Apostolische Geloofsbelijdenis
(melodie: Gezang 114 Liedboek)

’k Geloof in God de Vader, die almachtig
hemel en aarde schiep;
in Jezus Christus, Zoon uit God geboren,
die Hem tot aanzijn riep,
mijn Heer, die van de heilge Geest ontvangen,
geboren uit een maagd,
geleden heeft ten tijde van Pilatus,
onschuldig aangeklaagd.

Gekruisigd en gestorven en begraven,
gedaald in helse dood,
de derde dag verrezen, opgevaren,
zit Hij voortaan naast God,
vanwaar Hij op een dag terug zal komen
als rechter van ’t heelal
en alle levenden en alle doden
ten oordeel dagen zal.

De heilge Geest, Hij wordt door mij beleden.
’k Geloof dat God ons geeft
een kerk die heilig is en in de wereld
als zijn gemeenschap leeft.
’k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven,
mijn lichaam eens bevrijdt
van dood en ondergang, en ik zal leven
in alle eeuwigheid.

(berijming: Casper Koolsbergen)

Bewerken

Reacties zijn gesloten.