Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 8 juli 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
ds. Boiten (uit Amersfoort-Centrum)

Waar
Levend Water Almere

Liturgie Almere 8 juli 2018 middagdienst 16.30 uur

Welkom en mededelingen
Moment voor stil en persoonlijk gebed
Votum NGK Ps 121:1, door de gemeente gezongen als Votum (Ik sla mijn ogen op en zie)
Zegengroet en dan het door de gemeente gezongen Amen
Opening Ps 96:1 en 3 Zing een nieuw lied voor God de Here;
Gebed
Lezing van de Heilige Schrift Matteüs 25:31-33 door …
Antwoordlied NGK Ps 111: 4 Hij is getrouw in vloek en zegen
Toelichting op de vertaling/inleiding op het lezen van de tekst
Preektekst: Exodus 8:16-28
Preek
Ps 81 :1, 7 en 8 Jubel voor de Heer
Gebed
Belijdenis lezen en zingen Ps 97 : 5 ’t is God die vreugde spreidt, voor wie zijn naam belijdt
Dienst van het offer
Slotzang NLB 2013 904: 1, 3-5 Beveel gerust uw wegen
Slotzegen

Bewerken

Reacties zijn gesloten.