Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 5 augustus 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
R. Vellinga (uit Wapenveld)

Waar
Levend Water Almere

Liturgie middagdienst
Votum – zegengroet – amen
Zingen: Psalm 85:1
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 53:1-12, Matteüs 18:23-27
Catechismuslezing: Zondag 51 (eerste helft)
Zingen: (oud) GK gezang 156:1,2,3,4
Preek
Zingen: Psalm 32:1,2 (Uit LevensLiederen)
Geluk is dat je fouten zijn vergeven,
je zonde weg, bedekt voor heel het leven.
Geluk is dat de HEER je niets verwijt
en dat je bent bezield door eerlijkheid.
Zolang ik zweeg had ik gebroken nachten
en overdag gebrek aan nieuwe krachten.
Uw hand was drukkend zwaar – mijn lijf begon
kapot te gaan als in de hete zon.

Ik ben voor u mijn zonde gaan benoemen,
hield ermee op mijn fouten te verbloemen.
Ik zei: ‘Mijn schuld beken ik aan de HEER.’
En u vergaf mij – geen verwijten meer.
Laat wie gelooft zich biddend aan u binden
in tijden dat u zich door hen laat vinden.
Hoe hoog de golven om je heen ook slaan –
gegarandeerd – ze raken jou niet aan.
Gebed
Zingen: Psalm 86:2
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Zingen: Psalm 103:3,4
Collecte
Zingen: (oud) GK gezang 89:3,4
Zegen – amen

Bewerken

Reacties zijn gesloten.