Middagdienst, themadienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 9 september 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
J. Boersma

Waar
Levend Water Almere

Liturgie 09-09-18 (middagdienst)

Votum (GK06 175c) en groet
Lied: Ps. 46,1.4 (God is een toevlucht en een sterkte; De Heer, de God der legerscharen)
Gebed
Lezing: Ef. 6,10-20
Lied: LvdK 96,1.2.3.4 (Wordt krachtig in de Heer; Niet tegen vlees en bloed; Des duivels hoge raad; Om deze reden doet)
Preek; thema = Geestelijke strijd – De wapens
(Eventueel gesprek)
Lied: GK06 142,1.3 (Een vaste burcht is onze God; Als boze geesten in de lucht)
Geloofsbelijdenis (zie hieronder)
Gebed
Collecte
LB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Zegen (4-stemmig amen)

Geloofsbelijdenis (12 artikelen) en zingen afwisselend:
– Over God de Vader
– Zingen: GK06 165, regel 1-4 (Machtig God, sterke Rots)
– Over God de Zoon
– Zingen: GK06 165, regel 5-8 (Lam van God, hoogste Heer)
– Over God de Heilige Geest
– Zingen: GK06 165, regel 9-12 (Prijst de Vader)

Bewerken

Reacties zijn gesloten.