Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 16 september 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
P. F. de Boer (uit Ermelo)

Waar
Levend Water Almere

Votum en vredegroet. [versie: Ps 121]
Ps 62: 1,4 – Voorwaar, ik keer mij stil tot God
Gebed.
Schriftlezing: 1 Petrus 1:3-25.
Gz 23 – Uw Woord is een lamp voor mijn voet
Tekst: HC Zondag 11 en 12 + Preek.
Gz 68: 1-m ,2-v, 3-a – Wij knielen voor uw zeten neer [Beurtzang]
Geloofsbelijdenis gelezen
Ps 119: 3,5 – U dank Ik, HEER, in opgetogenheid
Dankgebed (+ voorbede).
Collecte
Gz 70: 1,2,3 – Gij dienaars van Hem, die alles regeert
Zegen. [versie: Ps 89:18]

Bewerken

Reacties zijn gesloten.