Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 30 september 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
R. Vellinga (uit Wapenveld)

Waar
Levend Water Almere

Liturgie middagdienst

Intochtslied:
Nieuw Liedboek 103c:1

Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in Zijn geduld.
Heel uw leven is genezen,
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Votum/zegengroet/amen

Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 103:1,3,4

Prijs, ziel, de HEER voor al zijn zegeningen.
Verhoog zijn naam, want Hij doet grote dingen.
Onthoud hoe liefdevol Hij is geweest.
Hij zal je overtredingen vergeven.
Wanneer de dood dreigt redt de HEER je leven.
Hij is het die van ziekte je geneest.

De HEER wil ons met liefde overladen.
Zijn hart stroomt altijd over van genade.
Hij is geen God die blijvend met ons twist.
Hoewel wij dikwijls van zijn wegen dwalen
laat Hij ons niet voor misstappen betalen.
Al onze fouten worden uitgewist.

Gods goedheid gaat het hemelblauw te boven
voor wie Hem dienen en in Hem geloven.
Veel verder dan wij mensen kunnen gaan
van oost naar west, verwijdert Hij de zonden.
Door niemand worden ze teruggevonden;
zelfs niet door God: Hij denkt er nooit meer aan.

Gebed

Schriftlezingen: Matteüs 6:14-15; 18:1b-4, 15a, 21-35

Zingen (Nieuw) Gereformeerd Kerkboek 233 (‘Jezus vol liefde’)

Tekst: Matteüs 6:12b

Preek: Vergeven is kinderwerk!

Zingen: Opwekking 378 (‘Ik wil jou van harte dienen’)

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Gebed

Geloofsbelijdenis (gelezen)

Zingen: (Nieuw) Gereformeerd Kerkboek gezang 218:4 (Aanbid de Vader in het Woord)

Collecte

Zingen: Nieuw liedboek 1010a:3,4 (Geef vrede, Heer)

Zegen – amen.

Bewerken

Reacties zijn gesloten.