Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 14 oktober 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
K. Smit (uit Lelystad)

Waar
Levend Water Almere

Votum en groet (versie psalm 121)
Zingen: Barmhartig Vader op uw troon (GK06 131)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing Johannes 14
Zingen: Maak muziek voor God de Vader (GK06 147:1, 4)
Catechismus Zondag 9 en 10
Zingen: U Vader van het licht (GK06 178: 1-5)
Preek
Amenlied: Zoals een vader liefdevol zijn armen (Psalm 103:5, 9)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Abba Vader (Opwekking 136)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen ‘k Wil U o God mijn dank betalen (GK06 137:1, 2)
Zegen
(Amen: Gez. 182d)

Bewerken

Reacties zijn gesloten.