Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 2 december 2018
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
P. Waterval ( uit Harderwijk)

Waar
Levend Water Almere

Votum (GK06 175C)
en zegengroet
LB 314 Here Jezus om uw Woord
Gebed
Schriftlezing: Daniël 6
Zondag 45
Ps 27:1,2,7
Themapreek: over de zin van het bidden
Stilte/gebed
Onze Vader (melodie Elly & Rikkert)
Vraag en antwoord
Als Apostolische Geloofsbelijdenis: GK06 175b (beurtzang)
Dankgebed/voorbede
Collecte
LB 415:1,2 Zegen ons algoede
Zegen
LB 415:3 (als amen)

Bewerken

Reacties zijn gesloten.