Middagdienst met viering avondmaal

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 13 januari 2019
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
J. Boersma

Waar
Levend Water Almere

Liturgie 13-01-18 (middagdienst)

Votum (GK06 175c) en groet

Lied: Ps. 93 (De Heer regeert; Een woest geweld; Getrouw en waar)
Gebed
Lezing: 1 Kor. 15,1-11
Lied: Opw. 795 (Amen – Omdat Hij leeft)
Preek; thema: Jezus leeft! Het lege graf
(Eventueel: gesprek)
Lied: Ps. 30,1.5 (De nieuwe psalmberijming; zie hieronder)
Geloofsbelijdenis – Opw. 347 (Ik geloof in God de Vader)
Collecte
Avondmaalsviering

  • Lied: GK 183,3.5 (GK06 127) (Lof aan het Licht; Ga met ons mee)
  • Gebed
  • Aangaan (in stilte)

Lied: GK 209,1.2 (Zie hieronder)
Zegen (4-stemmig amen)
PSALM 30 (Nieuwe Psalmberijming)

U prijs ik, HEER, want U genas
mijn ziekte die zo dreigend was.
De vijand zwijgt, want tot zijn spijt
hebt U mij van de dood bevrijd.
U trok mij uit het graf naar boven.
Omdat ik leef, wil ik U loven!

U gaf mijn leven nieuwe glans.
Mijn klacht ging over in een dans.
Eerst liep ik in een rouwgewaad,
nu ga ik zingend over straat.
Mijn vreugde wil ik niet bedwingen:
voor eeuwig zal ik voor U zingen!

 

GK 209 lijkt veel op GK06 99 (een bekend lied), maar de tekst is net even iets anders.

Dit is de juiste tekst:

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en altijd weer.
Uit een blinkend stromen daalde een engel af,
heeft de steen genomen van ’t overwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en altijd weer.

 

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Laat uw vreugde stralen, volk van God, en zing.
Blijf het blij herhalen: ‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en altijd weer.

Bewerken

Reacties zijn gesloten.