Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 3 maart 2019
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
C. A. Smit ( uit Lelystad )

Waar
Levend Water Almere

Liturgie middagdienst 3-2-2019  Aanvaard elkaar!

Votum
(Versie Ps 121)
Groet
Zingen: Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen (Psalm 8:3, 4, 6)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Zingen: Vernuftig ben ik gecreëerd (Psalm 139:5, 6 DNP*)
Schriftlezing tijdens de preek:
• Romeinen 14
• Psalm 139
Preek
Amenlied: Heer, U doorgrondt en kent mij (Opwekking 518)
Geloofsbelijdenis – Zingen: Heer U bent mijn leven (GK06 161:1-4)
Zingen/ Luisterlied: Wonderlijk (Sela)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Jezus vol liefde (GK06 164; canon)
Zegen
(4-stemmig amen)

*Ps 139 De Nieuwe Psalmberijming:
5. Vernuftig ben ik gecreëerd,
door U met aandacht geboetseerd.
Ik prijs U, HEER, omdat ik weet
hoe wonderbaarlijk U dat deed.
U wilde toen al voor mij zorgen;
niets van mij was voor U verborgen.

6. Nog voor mijn leven was ontstaan
wist U hoe het mij zou vergaan.
Uw boek gaat over mijn begin
en ook mijn einde staat erin.
HEER, mijn verstand is niet bij machte
iets te verstaan van uw gedachten.

Bewerken

Reacties zijn gesloten.