Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 10 maart 2019
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
C. Smit ( uit Lelystad )

Waar
Levend Water Almere

Votum en groet (Gez. 175c)
Zingen: Zie de zon, zie de maan (GK06 148:1, 2, 3, 4, 5)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezingen tijdens de preek:
• Genesis 1:26-28; 2:18-24
• 1 Korintiërs 12
• Handelingen 15:1-12
• Handelingen 15:22-29
Zingen: Gelukkig is hij die van U, HEER, houdt (Psalm 40:2, 3 DNP*)

Preek: houd het lichaam intact!

Amenlied: Halleluja! Gij, volk des Heren (Psalm 149:1, 2)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Opwekking 687)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Ik heb U lief van ganser harte Here (Psalm 18:1, 9)
Zegen
Amen: LvdK 456: 3

* Psalm 40 DNP
2. Gelukkig is hij die, HEER, van U houdt,
die niet met trotse mensen leeft,
geen aandacht voor bedriegers heeft,
maar zich volledig aan U toevertrouwt.
U liet ons steeds ervaren
hoe groot uw daden waren.
Doordacht was heel uw plan.
U bent mijn God en HEER.
U deed voor ons veel meer
dan ik vertellen kan.

3. U wordt van offers die ik breng niet blij.
Naar gaven bent U niet op zoek.
Ik hoor de woorden uit uw boek
en ik sta klaar, want dat gaat over mij!
U hebt daar opgeschreven
hoe ik voor U moet leven.
Wat is het heerlijk, God,
dat ik U elke dag
van harte dienen mag.
Ik koester uw gebod.

Bewerken

Reacties zijn gesloten.