Middagdienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 7 april 2019
Hoe laat: - 16:30 - 17:45

Voorganger
P. Waterval ( uit Harderwijk )

Waar
Levend Water Almere

Votum (GK06 175c)
Zegengroet
GK 162:1,4,9 Barmhartig Vader op uw troon
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 6:13; Johannes 8:31b-32; 1 Petrus 5:8-9; Jakobus 1:13-14
GK 181:7 Leid ons niet in verzoeking
Preek over Matteüs 6:13
Stilte/gebed
Vraag en antwoord
Apostoliche geloofsbelijdenis (op melodie LB 913, zie bijlage)
Dankgebed en voorbede
Collecte
LB 801:1,6,8 Door de nacht van strijd en zorgen
Zegen
Amen (4-stemmig)

Bewerken

Reacties zijn gesloten.