Morgendienst Pinksteren

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 20 mei 2018
Hoe laat: - 10:00 - 11:30

Voorganger
J. Boersma

Waar
Levend Water Almere

Liturgie 20-05-18 (Pinksteren)

Votum (GK06 175c) en groet
LB 675,1 (=LvdK 477) (Geest van hierboven)
Opw. 788 (Wees welkom, Geest van God)
Gebed
Lezing: Hand. 2,14-36; afgewisseld met zingen:
– Na vs. 22: LB 678,4.7 (=LvdK 39) (Daarna doet God; Zij zullen allen)
– Na vs. 28: Ps. 16,5 (Gij die mijn ziel van dood en graf bevrijdt)
– Na vs. 36: Ps. 110,1 (Zo heeft de Here tot mijn Heer gesproken)
Preek: Hand. 2,37.38
Ps. 32,3 (Laat tot U komen)
Woorden van leven
Ps. 51,5 (Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht)
Gebed
Collecte
Opw. 407 (O, Heer mijn God)
Zegen (4-stemmig amen

Bewerken

Reacties zijn gesloten.