Morgendienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 15 juli 2018
Hoe laat: - 10:00 - 11:30

Voorganger
J. Boersma

Waar
Levend Water Almere

Liturgie 15-07-18

Votum en groet (op de manier van Sela)
Lied: Opw. 407 (O, Heer mijn God)
Gebed
Doop
Lied: Ps. 105,5 (God zal zijn waarheid nimmer krenken)
Schatgravers >
Lezing: Jes. 43,1-7
Lied: Opw. 717 (Stil, mijn ziel, wees stil)
Preek
Lied: Opw. 124 (Ik bouw op U)
Woorden van leven
Lied: Opw. 126 (Jezus vol liefde) – canon in 3 groepen
Gebed
Collecte
Schatgravers <
Kinderlied (bij terugkoppeling): Opw. 807 (God van licht)
Lied: LB 415,1.2 (=LvdK 456,1.2) (Zegen ons, Algoede; Stort, op onze bede)
Zegen; Amen = LB 415,3 (=LvdK 456,3) (Amen, amen, amen)

Bewerken

Reacties zijn gesloten.