Morgendienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 29 juli 2018
Hoe laat: - 10:00 - 11:30

Voorganger
K. Mewe (uit Spakenburg-Zuid)

Waar
Levend Water Almere

Liturgie Almere 29 juli 2018 VM

Welkom en afkondigingen
Stil gebed
Votum (Versie Psalm 121), gesproken groet en Amen (LB 456:3)
Zingen: Opwekking 715 (Psalm 84) ‘wat hou ik van Uw huis”

Vragen naar aanleiding van de wet (zie bijlage)
Zingen: : Gezang 103: 5, 6 (GK-oud) ‘laat U mijn hart een tempel zijn’
‘o Geest die al Gods heil ontvouwt’

Gebed

Bijbellezing: Psalm 116
Zingen:
Gezang 249 (GK-nieuw): 1, 4, 5 ‘God, die was en is en komt’
‘al wie aan U toebehoort’
‘Gij die licht zendt en hoort’

Verkondiging
Amenlied: Ps.116: 1, 2, 5, 10 (GK) ‘God heb ik lief’
‘ik werd omkneld’
‘Gij, HERE, hebt mij voor de dood behoed’
‘ik zal met vreugd in ’t huis des HEREN gaan’
Gebed
Collecte
Slotzang: Opwekking 770 ‘hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam’
Zegen

Bewerken

Reacties zijn gesloten.