Morgendienst, met viering heiligavondmaal

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 9 september 2018
Hoe laat: - 10:00 - 11:30

Voorganger
K. Smit (uit Lelystad)

Waar
Levend Water Almere

Votum en groet (Versie Ps. 121)
Zingen: ‘k geloof in God de Vader (GK 176:1)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing Johannes 4:1-42
Zingen: HEER, U doorgrondt mij van omhoog (Psalm 139:1, 2, 11)
Preek over Johannes 4:29
Amenlied: Heer U doorgrondt en kent mij (Opwekking 518)
Avondmaal:
• Onderwijs (formulier 5)
• Geloofsbelijdenis: ‘k geloof in God de Zoon (GK 176:2, 3, 4)
• Viering
• Tijdens de viering:
o Zingen: O God, mijn God, ik zoek uw hand (Psalm 63:1, 2, 3)
o Tussenspel
o ‘k geloof in God de Heilige Geest (GK 176:5)
o Lof aan Gods Zoon die als het Lam (GK 218:1-4)
Dankgebed
Collecte
Zingen: Als een hert (GK 42a)
Zegen
(amen: 4-stemmig amen)

Bewerken

Reacties zijn gesloten.