Morgendienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 2 december 2018
Hoe laat: - 10:00 - 11:30

Voorganger
J. Boersma

Waar
Levend Water Almere

Liturgie 02-12-2018

Votum (GK06 175c) en groet
Lied: Opw. 428 (Genade, zo oneindig groot)
Lied: In de hemel is de Heer
Gebed
Kinderlied: Elly & Rikkert – Martha, Martha
Schatgravers >
Lezing: Jer. 7,1-15 https://bijbel.eo.nl/bijbel/jeremia/7
Preek
Lied: Ps. 97,2.5 (Een vuur gaat voor hem uit; U, die de Heer bemint)
Luisteren en zingen:
– Lied: Opw 687,1 (Heer, wijs mij uw weg)
– Woorden van leven; geboden 1,2,3
– Lied: Opw 687,2 (Heer, leer mij uw weg)
– Woorden van leven; geboden 4,5,6
– Lied: Opw 687,3 (Heer, leer mij uw wil)
– Woorden van leven; geboden 7,8,9,10,samenvatting
– Lied: Opw 687,4 (Heer, toon mij uw plan)
Gebed
Collecte
Schatgravers <
Lied: Ps. 98 (Nieuwe psalmberijming; zie hieronder)
Zegen (4-stemmig amen)

Psalm 98 (Nieuwe psalmberijming)
1. Zing een nieuw lied om God te eren,
die grote daden heeft verricht.
Zijn sterke arm bleek niet te keren.
Zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
tot ons, het volk dat met Hem leeft.
De hele wereld kan getuigen
dat Hij het is die redding geeft.

2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
Zing blij voor Hem, bazuin het uit.
Laat heel de schepping eer bewijzen.
Zeeën en bergen, jubel luid.
Hij komt om alles recht te zetten.
Straks klinkt zijn vonnis wereldwijd.
Dan buigen volken voor zijn wetten;
dan toont Hij zijn rechtvaardigheid.

Bewerken

Reacties zijn gesloten.