Morgendienst met viering avondmaal

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 13 januari 2019
Hoe laat: - 10:00 - 11:30

Voorganger
C. Smit ( uit Lelystad)

Waar
Levend Water Almere

Votum en groet
(versie Psalm 121)
Zingen: Wie op de Here God vertrouwen (Psalm 125:1)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schatgraverslied: Jezus is de Goede herder
Schriftlezing Johannes 6:1-15 en 25-59
Zingen: God gaf op wonderbare wijze (Psalm 105:19, 21)
Preek
Amenlied: Ik ben het levensbrood (GK 57)
Avondmaalsviering:
• Formulier 5
• Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de Vader (Opwekking 347)
• Liederen tijdens de viering*:
o Luisterlied: Aan uw tafel (Sela)
o De Heer is mij tot hulp en sterkte (Psalm 118:5, 6, 8, 10)
o Ik val niet uit zijn hand (PvN 16/ Opw 727)
o Heer, wij komen vol verlangen (LvK 360:1, 2, 3)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Wat hebben de Schatgravers gevonden?
Zingen: God in de hoog’ alleen zij eer (GK106)
Zegen
Amen, amen, amen (LvdK 456: 3)

*eventueel als alternatief lied: Alles in allen zult Gij voor ons zijn (GK 125:1, 3, 6)

Bewerken

Reacties zijn gesloten.