Morgendienst

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 27 januari 2019
Hoe laat: - 10:00 - 11:30

Voorganger
J. Boersma

Waar
Levend Water Almere

Lied: De wereld zal het zien (Benita)
Votum en groet (op de manier van Sela)
Aanbidding:
Opw. 298 (Hosanna)
Opw. 181 (Majesteit)
Gebed
Kinderlied: Lees je bijbel, bid elke dag
Schatgravers >
Lezing: Mat. 12,22-32
Preek
Lied: Opw. 544 (Meer dan rijkdom)
Doop
Onderwijs
Doop
Lied: Opw. 642 (De rivier)
Woorden van leven
Lied: Opw. 116 (Jezus, naam boven alle naam)
Gebed:
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Opw. 436 (Onze Vader)
Collecte
Lied (tijdens de collecte): Hoe groot zijt Gij (Benita)
Schatgravers <
Lied: Opw. 461 (Mijn Jezus, mijn redder)
Zegen (4-stemmig amen)

Votum en groet – Sela

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij wacht met zijn Geest in ons.

hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen.

Opwekking 298 – Hosanna

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
Heer, ons hart is vol lof (Heer ons hart is vol lof)
Wij verhogen uw naam (Wij verhogen uw naam)
Wees verheven, o Heer mijn God,
hosanna in de hoge.

اوصنا اوصنا
osanna, osanna
Hosanna, hosanna,

اوصنا في الاعالي
osanna fil ahahali
hosanna in de hoge.

اوصنا اوصنا
osanna, osanna
Hosanna, hosanna,
اوصنا في الاعالي
osanna fil ahahali
hosanna in de hoge.

Heer, ons hart is vol lof (Heer ons hart is vol lof)
Wij verhogen uw naam (Wij verhogen uw naam)
Wees verheven, o Heer mijn God,
hosanna in de hoge.

Glorie, glorie, glorie voor de Koning
Glorie, glorie, glorie voor de Koning
Heer, ons hart is vol lof (Heer ons hart is vol lof)
Wij verhogen uw naam (Wij verhogen uw naam)
Wees verheven, o Heer mijn God,
glorie voor de Koning.

Opwekking 181 – Majesteit

Majesteit,
Groot is zijn majesteit.
Lof zij Jezus,
en glorie, hulde en eer.

Majesteit,
God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.

Dus verhoog
maak eeuwig groot
de naam van Jezus
Volk van God
Kom en breng lof aan Jezus de Koning.

Majesteit
groot is zijn majesteit.
Dwars door de dood werd hij verhoogd,
Jezus regeert.

Majesty,
worship his majesty;
Unto Jesus
be all glory, power, and praise.

Majesty,
kingdom authority,
Flows from his throne
unto his own,
his anthem raise.

So exalt,
lift up on high
the name of Jesus.
Magnify,
come glorify
Christ Jesus, the King.

Majesty,
worship his majesty,
Jesus who died,
now glorified,
King of all kings.

Lees je bijbel, bid elke dag

Lees je bijbel,
bid elke dag
bid elke dag
bid elke dag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag

dat je groeien mag
dat je groeien mag (glorie halleluja)

Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag

Read your Bible.
Pray every day
Pray every day
Pray every day
Read your Bible.
Pray every day.
If you want to grow

If you want to grow
If you want to grow (glory hallelujah)

Read your Bible.
Pray every day.
If you want to grow

He is the King, of Kings
He is the Lord, of Lords
His Name is Jesus, Jesus, Jesus, Jesus
Oooohh, He is the king

He is the King, of Kings
He is the Lord, of Lords
His Name is Jesus, Jesus, Jesus, Jesus
Oooohh, He is the
Oooohh, He is the king

He is the King, of Kings
He is the Lord, of Lords
His Name is Jesus, Jesus, Jesus, Jesus
Oooohh, He is the
Oooohh, He is the
Oooohh, He is the king

He is the King, of Kings
He is the Lord, of Lords
His Name is Jesus, Jesus, Jesus, Jesus
Oooohh, He is the
Oooohh, He is the
Oooohh, He is the
Oooohh, He is the king

Opwekking 544 – Meer dan ooit

Meer dan rijkdom,
meer dan macht,
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.

Meer dan zilver,
meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.

In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij,
meer dan ooit.

Above all powers
Above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here before the world began

Above all kingdoms
Above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There’s no way to measure what you’re worth

Crucified
Laid behind the stone
You lived to die
Rejected and alone
Like a rose trampled on the ground
You took the fall
And thought of me
Above all

In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij,
meer dan ooit.

Opwekking 642 – de rivier

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade,
waar’k U steeds ontmoeten mag.

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer

Opwekking 116 – Jezus, naam boven alle naam

Jezus, naam boven alle naam,
geweldige Redder,
verheerlijkte Heer.
Immanuel, God is met ons,
grote Verlosser,
het Levende Woord.

عيسى نامت چه زيبا
Isa Namat tje zieba
Jezus, hoe mooi is uw Naam,

مُنجى عزيز
Mondjie aziez
geweldige Redder,

رب جلال
Rabe djalal
verheerlijkte Heer.

عمانوئيل خدا با ما
Emanoe-iel Goda ba ma
Immanuël, God is met ons,
مُنجى رحيم
Mondjie rahiem
barmhartige Verlosser,
رب قدير
Rabe ghadier
machtige Heer.

Jesus, name above all names
Beautiful Savoir
Glorious Lord
Emmanuel, God is with us
Blessed Redeemer
Living Word
Blessed Redeemer
Living Word

Opwekking 436 – Onze Vader

Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard

Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw Naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Onze Vader in de hemel
geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Amen, amen

Opwekking 461 – Juich voor de Heer

My Jesus, my Savior,
Lord, there is none like You
All of my days, I want to praise
The wonders of Your mighty love

My comfort, my shelter,
Tower of refuge and strength
Let every breath, all that I am
Never cease to worship You

Shout to the Lord,
All the earth let us sing
Power and majesty, praise to the King
Mountains bow down and the seas will roar
At the sound of Your name
I sing for joy at the work of Your hands
Forever I’ll love You, forever I’ll stand
Nothing compares to the promise I have in You

اى عيسى، منجيم
ey Isa, mondjie-am
O Jezus, mijn redder;

خداوند بى همتا
Godawande bie hamta
Heer, er is niemand als U

تمام عمر
tamame omr,
Mijn hele leven

مى ستايم
miesetayam
aanbid ik U,

عظمت مهرت را
azemate mehrat ra
om de grootheid van uw liefde.

آرامى دهنده
aramie dahande
Rustgever

پناهگاه مستحكم
panahkahe mostahkam
veilige toren van kracht;

با هر نفس
ba har nafas
met elke adem

مى پرستم
mieparastam
aanbid ik,

خود را تقديمت سازم
god ra taghdiemat sazam
ik geef mijzelf over aan U.

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing voor de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Shout to the Lord,
All the earth let us sing
Power and majesty, praise to the King
Mountains bow down and the seas will roar
At the sound of Your name
I sing for joy at the work of Your hands
Forever I’ll love You, forever I’ll stand
Nothing compares to the promise I have in
Nothing compares to the promise I have in You

Bewerken

Reacties zijn gesloten.