Morgendienst met viering avondmaal

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: zo 14 april 2019
Hoe laat: - 10:00 - 11:30

Voorganger
J. Boersma

Waar
Levend Water Almere

Votum (GK 175c) en groet
Lied: Ps. 24,4.5 (De nieuwe psalmberijming; zie hieronder)
Gebed
Kinderlied: Ps. 121,1 (Ik sla mijn ogen op en zie)
Schatgravers >
Lezing: Luc. 19,29-48
Lied: Opw. 298 (Hosanna in de hoge)
Preek
Lied: Ps. 118,7 (De nieuwe psalmberijming; zie hieronder)
Woorden van leven
Lied: Ps. 18,9 (Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden)
Avondmaal:
– Uitleg
– Lied: Sela – Agnus Dei
– Gebed
– Aangaan
– Lied tijdens aangaan: Sela – Via Dolorosa
– Lied bij afsluiting: GK06 89,1.4 (Jezus, leven van mijn leven; Dank, mijn Heiland, voor uw lijden)
Gebed
Collecte
Schatgravers <
Lied: Ps. 63,2 (Uw liefde is het hoogste goed)
Zegen (4-stemmig amen)

Ps. 24,4.5 (De nieuwe psalmberijming)

4. Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak jullie doorgang wijd en hoog:
de grote koning komt naar binnen.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER, de held die in de strijd
met overmacht zal overwinnen.

5. Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak jullie doorgang wijd en hoog,
geef ruimte aan de grote koning.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER die hemellegers leidt.
Hij komt vol glorie naar zijn woning.

Ps. 118,7 (De nieuwe psalmberijming)

7. Wij zegenen de grote koning
die komt in naam van God, de HEER.
Vier nu het feest mee in zijn woning;
leg offergaven voor Hem neer.
Mijn God, ik zal U dank bewijzen
met groene twijgen in de hand.
De HEER is goed, Hem moet je prijzen;
zijn liefde houdt voor altijd stand.

Bewerken

Reacties zijn gesloten.