Huwelijk en relaties

We leven in een tijd waarin veel van huwelijken en relaties gevraagd wordt. Dat huwelijken die met veel liefde en vreugde beginnen, ook standhouden, is steeds minder vanzelfsprekend. Dat merken we ook binnen de kerk. We willen daarom binnen de gemeente graag op een veel meer proactieve en structurele manier aandacht besteden aan het huwelijk. Immers, in het huwelijk mogen man en vrouw afspiegeling zijn van hoe God met de kerk omgaat.

Om bij te dragen aan de ‘vitaliteit’ van de huwelijken in onze kerk, wil de kerkenraad het gebruik promoten van de volgende drie middelen:

  1. Goede start in onze kerk worden stellen gestimuleerd zich voor te bereiden op hun huwelijk door het volgen van huwelijksvoorbereidingscursus. Deze cursus wordt gegeven door Jan en Aafke Dorland en Hendrik Jan en Martiner Bakker. Klik hier om meer hierover te lezen.
  2. Goed onderhoud : de kerkenraad wil alle getrouwde gemeenteleden actief wijzen op de ‘gewone’ marriage course en de deelname daaraan stimuleren. We stellen (waar nodig) onze kerk hiervoor kosteloos ter beschikking. Klik hier om meer hierover te lezen.
  3. Bij problemen: misschien kom je er als stel niet meer samen uit. Dan is hulp vanuit de gemeente of hulp van meer professionele aard van groot belang voor het behoud van je huwelijk. Het volgende is mogelijk:
    1. Pastorale zorg  van gemeenteleden en wijkouderlingen. Voor meer info klik hier.
    2. Huwelijkspastoraat. Echtparen kunnen terecht bij Geerhard Kloppenburg en Janneke Wiegers voor meer ondersteuning bij (lichte) huwelijksproblemen.
    3. Professionele hulp. Adressen van hulpverlenende instanties en ondersteunende organisaties voor hulp bij ‘zwaardere’ problemen. Voor meer info klik hier.

Als je meer wilt lezen over het huwelijk of je wilt in je wijk een gesprek op gang brengen over het huwelijk, kijk dan eens op de volgende webpagina: http://www.huwelijkstoerusting.gkv.nl/

Reacties zijn gesloten.