Kerkelijk werker

Peter WierengaDe kerkelijk werker van GKV Almere is Peter Wierenga.

Iets over mezelf…
Al 25 jaar werk ik in, met en voor kerken en zo mocht ik bij zo’n 120 kerken meewerken en in de keuken kijken. Dat deed ik vanuit diverse toerustende kerkelijke centra en tegenwoordig ook vanuit mijn eigen Bureau Kerkwerk.

Ik ben actief in gemeenteopbouw, visie en beleidsontwikkeling, pastoraat, missionair kerkzijn en jongerenwerk. Ik adviseer en begeleid kerkenraden en aan commissies, overleg met en train catecheten, kringleiders en doe coaching van kerkelijke beroepskrachten. In de afgelopen jaren ontwikkelde ik o.m. trainingen voor kringleiders, catecheten, diakenen, pastorale teams en beroepsluisteraars.

Mijn werk als kerkelijke werker is die van betrokken buitenstaander. Ik mag in Almere meedraaien en meedenken, maar kan dat vooral als buitenstaander goed doen omdat je dan anders kijkt. Als betrokken christen loop en leef ik daarnaast graag mee met mensen. Ik hoop zo een bijdrage te leveren aan diepgang en overvloed van Levend Water. Moge God dat zegenen!

Ik ben opgeleid in onderwijs, kerkelijk werk en als trainer
Zie verder mijn: Linked-In profiel
Zie ook: publicaties
Zie ook: artikelen & blogs

Ik ben getrouwd en heb drie getrouwde kinderen.

Contactgegevens
Mail: peterwierenga@levendwateralmere.nl en/of kerkelijkwerker@levendwateralmere.nl.
Mijn twitterhandle @kerkwerk
In dringende gevallen kun je me sms-en of whatsappen op +31 6 29143918 en in heel dringende gevallen bellen op +31 6 29143918
Zaterdagen en maandagen werk ik overdag gewoonlijk niet.

Reacties zijn gesloten.