Aanstelling Alexander Bosma

#VOORALMERE
Op dinsdag 16 januari is er tijdens de gemeentevergadering gesproken over de aanstelling van Alexander Bosma. Met instemming van de gemeente heeft de kerkenraad op dezelfde avond besloten Alexander de aanstelling aan te bieden. Leuk nieuws voor ons als gemeente maar natuurlijk ook voor Alexander, die direct vol enthousiasme aan de slag is gegaan!

Op dinsdag 16 januari is er tijdens de gemeentevergadering gesproken over de aanstelling van Alexander Bosma. Met instemming van de gemeente heeft de kerkenraad op dezelfde avond besloten Alexander de aanstelling aan te bieden. Leuk nieuws voor ons als gemeente maar natuurlijk ook voor Alexander, die direct vol enthousiasme aan de slag is gegaan!

Wij hopen samen met Alexander als interim-voorganger een mooie tijd te hebben. Zijn focus ligt op het preken. Wij bidden wij hem veel zegen van onze Here God toe nu hij in hoge frequentie zal voorgaan in de erediensten. Dit doet hij overigens samen met Rob Koelewijn, die óók meer op de preekstoel te zien zal zijn. Ook veel zegen voor jou gewenst Rob!

De bijbel is er duidelijk over, wij mogen (of zelfs moeten) God bidden dat door Zijn Heilige Geest de Here Jezus door beide broeders met kracht verkondigd mag worden. Dit regelmatige gebed van ons als gemeenteleden en door de wijken zal de broeders zeker goed doen. Het zal als een reukwerk voor God zijn. Wilt u beide broeders in uw gebed meenemen?

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.