In deze blog staat psalm 107 centraal. Waar kun jij over meepraten? Bij welk onderwerp pak jij een stoel om aan te schuiven bij de borreltafel? Een onderwerp om heerlijk over mee te praten is bijvoorbeeld voetbal. Lekker je mening spuien over de laatste wedstrijden, prestaties van trainers en spelers en voorspellen wie landskampioen wordt. Maar wat nou als er een onderwerp ter sprake komt waar jij totaal niet over mee kan praten? Dan sta je stilletjes in de hoek een beetje mee te knikken.

'Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw!'

Psalm 107 is een geweldig mooi gedicht over alle keren dat God mensen heeft bevrijd uit angst. Heel mooi, maar de spannende vraag bij het lezen van deze psalm is of jij er over mee kunt praten. Kun je dat? Dit is een blog voor degene die het lastig vinden om zo vol vertrouwen uit te spreken dat God bevrijdt. 

Moeilijk voor Israël

Voor het volk Israël was het trouwens ook spannend. God deed geweldig goede dingen voor hen. Maar de relatie tussen God en zijn volk was ook vaak moeizaam. Soms leek het niet te werken. En wat voor het hele volk en de mensen in het algemeen geldt, dan gaat ook op voor individuen. De relatie met God is soms moeizaam. Er kan afstand zijn tussen de weg die God wijst en je zelf wilt en doet. 

De kern van zonde

Die afstand werkt vervreemdend. Het maakt van God een vreemde. Psalm 107 spreekt daar dan ook over. Mensen komen vast te zitten als gevolg van hun eigen foute keuzes. Ze slaan Gods goede raad in de wind en draaien zichzelf vast. Dat is de kern van zonde. Het is een kwade macht die God en mensen van elkaar vervreemdt. 

Goed nieuws

Maar daar blijft het niet bij. Het goede nieuws is: God overbrugt de afstand. Altijd zoekt Hij mensen weer op. Psalm 107 zit boordevol voorbeelden van Gods toenadering. Je ziet het trouwens het diepst in Jezus. Gods eigen zoon die mens werd en de mensen opzocht. Het is opvallend hoe veel voorbeelden uit de psalm overeenkomen met het leven van Jezus. Zo krijgen we een inkijkje in het karakter van God. Hij is goed en trouw. Huub Oosterhuis heeft een prachtige omschrijving van de band die je met God kan hebben, hij noemt God een vriend voor het leven. 

Als God op zo veel manieren en op zo veel momenten de afstand overbrugt, iedere keer weer liefdevol is, dan hoeft het niet spannend te zijn om erover te praten. Je mag er ontspannen over meepraten. Conclusie: iedereen die bevrijd is kan zeggen ‘Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw.’

Benieuwd naar psalm 107? Lees 'm dan via deze link nog eens goed na! Wil je meer blogs lezen? Onze eigen Alexander Bosma (die ook werkt bij de GKV te Wezep) schrijft regelmatig blogs naar aanleiding van zijn preken. Lees hier bijvoorbeeld een blog over bidden en hier een blog over Psalm 107. Of hier eentje over hoe je geroepen bent door Jezus. Ook kun je op deze website meer lezen over onze kerk. Dat kun je doen door hier te klikken. Ook kun je direct contact met ons opnemen door hier te klikken.

Elk jaar is er een biddag. Op 10 maart was het in 2021 biddag. In onze kerk bidden wij dan voor gewas en arbeid. Misschien heb je het voorbij horen komen, misschien keek je zelfs naar onze dienst. Maar het kan ook zijn dat je nog nooit van biddag heb gehoord. Naar aanleiding van deze bijzondere dag heeft Alexander Bosma een blog geschreven over psalm 126. Gaan een traan en een lach samen? In deze blog lees je daar meer over!

'Wie in tranen zaait, zal oogsten met gejuich!'

Psalm 126

In psalm 126 gaat het over een boer die tijdens het zaaien in tranen uitbarst. Maar waarom huilt deze boer tijdens het zaaien? Zaaien is toch juist een moment van hoop? Zaaien is hét moment dat je investeert in de toekomst. Je kijkt uit naar de oogst. Dus waarom huilt die boer dan? Misschien leek het zaaien geen zin te hebben. Het was letterlijk het weggooien van eten, zonder de verwachting dat het iets op zou leveren.

Dat is een vreemd beeld. Met onze techniek gaat de oogst vaak goed. Nederland exporteert landbouwproducten als geen ander en in de supermarkt ligt altijd eten. Bovendien, wie doet er ooit iets waarvan hij of zij denkt dat het toch geen zin heeft? Ik niet! Het is niet logisch om iets te doen dat zinloos is. Maar hoe vaak vragen we het ons niet af? Waarom zou ik bidden als God toch niet direct antwoord geeft? Heeft het wel zin om in de kerk iets te doen, als die toch leeg blijft lopen?

Zaaien en Oogsten

Het bijzondere is dat psalm 126 met zijn huilende boer die vragen niet stelt. Psalm 126 getuigt juist iets heel krachtigs: wie in tranen zaait, zal oogsten met gejuich. Het beeld van de huilende zaaier wordt een boer die juicht en lacht als hij een volle oogst binnenhaalt. 

Bovendien stelt deze psalm geen sceptische vragen, maar begint de psalm met een krachtige herinnering. Ze denkt terug aan dat moment dat het volk terugkeerde uit de ballingschap. Toen keerde God het lot om, God verraste het volk. Die herinnering is de basis om te bidden om zo’n nieuwe verrassing, een nieuwe keer in het lot. 

Daarbij spreekt de psalm het krachtige getuigenis uit: wie in tranen zaait zal oogsten met gejuich. Wat doe je ermee? Je kunt er een les uit trekken en iets mee doen! 

Troost in het bidden

Als eerste, de les is om verwachtingsvol te gaan denken. God heeft al vaak het lot gekeerd, mensen verrast met iets goeds. Denk eens aan hoe groot de verrassing was toen Jezus opstond uit de dood! Er is zo veel mogelijk bij God! Ook een woestijn die kan bloeien, ook dorre grond waar een volle oogst op staat. Je mag God erom bidden. 

Dat is direct het tweede: ga bidden. Want bidden is als zaaien. Ook in momenten van tranen, zaai dat uit in je gebed bij God. Misschien verwacht je er niets van, maar breng het toch bij God. Hij heeft ons zo vaak verrast. Hij zal er iets mee doen. Immers, wie in tranen zaait, zal oogsten met gejuich!

Benieuwd naar psalm 126? Lees 'm dan via deze link nog eens goed na! Wil je meer blogs lezen? Onze eigen Alexander Bosma (die ook werkt bij de GKV te Wezep) schrijft regelmatig blogs naar aanleiding van zijn preken. Lees hier bijvoorbeeld een blog over bidden en hier een blog over Psalm 107. Of hier eentje over hoe je geroepen bent door Jezus. Ook kun je op deze website meer lezen over onze kerk. Dat kun je doen door hier te klikken. Ook kun je direct contact met ons opnemen door hier te klikken.

Toen Jezus door Israël ging, riep hij ooit tegen ene Levi: ‘’volg mij’’. En direct staat Levi op van wat hij aan het doen is en loopt achter Jezus aan. Het gebeuren wordt beschreven in het evangelie van Marcus. En meer is het ook niet.  Dit super korte verhaal gaat over het geroepen worden door Jezus. Wat gebeurt hier eigenlijk?

'Jezus spoort ons aan om ze te ontmoet en tegemoet te treden zoals Hij dat deed: met liefde.'

Roeping

Christenen spreken trouwens ook vaak over roeping, zich geroepen voelen, Jezus willen volgen. Allemaal woorden die ook in dit verhaal verpakt zitten. Maar hoe ben je dan geroepen? Wat doe je er concreet mee? Met dit super korte verhaal lijkt het er niet helemaal duidelijk van te worden. 

Maar juist omdat het verhaal zo kort is, kun je er veel van leren over roeping en het volgen van Jezus. In de preek ga je ontdekken wat het is en krijg je een concreet voorbeeld van wat je kan doen als je geroepen bent. 

Roeping heeft in dit verhaal alles te maken met ontmoeting. Levi was geen fris figuur. Hij werd vermeden door zijn eigen volksgenoten. Met zijn manier van leven stond hij ver weg bij God. Dat werd hem dan ook regelmatig ingewreven. Verderop in het verhaal komen we vrienden van Levi tegen, die zijn net zo. Maar Jezus roept ze en zoekt ze op. Jezus ontmoet hen. Hij gaat bij ze dineren. 

Levi ontmoet Jezus

Roeping is in dit geval dus een ontmoeting met Jezus. Hij roept Levi en zegt: ‘’Kom achter mij aan’’. Als het ware reikt Jezus hem de hand. Levi pakt hem aan en stapt weg uit zijn leven van zonde naar een leven samen met Jezus. Het is de kern van wat Jezus doet: mensen uit de zonde trekken en laten delen in een leven samen met Hem. 

En Levi? Die gaat zijn vrienden tegemoet, zoals Jezus. Hij laat ze Jezus ontmoeten tijdens het diner bij hem thuis.

Jezus volgen

Geroepen zijn en Jezus volgen, het heeft dus alles te maken met ontmoeting. In de preek laten we ons inspireren door Paus Franciscus. Hij zegt dat bij het geloof het naar buiten treden belangrijk is. De ander tegemoet zoals Jezus dat deed. Juist naar diegene die aan de rand van de samenleving wonen. 

Daar wordt roeping heel concreet. Weet je nog hoe Levi regelmatig werd ingewreven dat hij een slecht mens was? Er lag een flink oordeel over hem heen. Niemand wilde hem daarom ontmoeten. 

Dat oordeel komen we nog altijd veel tegen. Roddels op het werk en in vriendengroepen, rare figuren waar je niet mee op rekt, types die we als samenleving niet geslaagd of ronduit slecht vinden. Jezus spoort ons aan om ze te ontmoet en tegemoet te treden zoals Hij dat deed: met liefde.

Benieuwd naar Marcus 1? Lees het boek dan via deze link nog eens goed na! Wil je meer blogs lezen? Onze eigen Alexander Bosma (die ook werkt bij de GKV te Wezep) schrijft regelmatig blogs naar aanleiding van zijn preken. Lees hier bijvoorbeeld een blog over bidden en hier een blog over Psalm 107. Of hier eentje over hoe je geroepen bent door Jezus. Ook kun je op deze website meer lezen over onze kerk. Dat kun je doen door hier te klikken. Ook kun je direct contact met ons opnemen door hier te klikken.

De preek van Jan Boersma van zondag 3 maart in minder dan 2 minuten. De volledige preek kun je beluisteren via deze site.

Is gedragsverandering nodig?
Als je je hart gaat richten op God dan verandert vanzelf je gedrag.

Een preken serie van Jan Boersma GKV Almere.

De volledige kerkdienst is op deze site terug te vinden (17 februari ochtenddienst)

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.