De Bijbel

#VOORALMERE

De Bijbel, het woord van God!

God heeft een bijzondere manier gekozen om zich aan mensen bekend te maken. Hij heeft een aantal mensen laten opschrijven wie hij is en wat hij allemaal gedaan heeft. De verzameling boeken die zo ontstond, noemen we de Bijbel. De 66 boeken zijn onderverdeeld in het Oude en het Nieuwe Testament: de boeken uit de periode voor de geboorte van Jezus Christus, en de boeken die daarna geschreven zijn.

Over de Bijbel, die we ook wel ‘het Woord van God’ noemen, zegt de Nederlandse Geloofsbelijdenis: Wij belijden dat dit Woord van God niet is voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen, door de Heilige Geest gedreven, van Godswege gesproken hebben, zoals de apostel Petrus zegt (2 Petrus 1:21). Daarna heeft God in zijn bijzondere zorg voor ons en ons behoud zijn knechten, de profeten en apostelen, geboden zijn geopenbaarde Woord op Schrift te stellen, en zelf heeft Hij met zijn vinger de twee tafelen van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke Schriften.

Genres, de diversiteit van de Bijbel

De Bijbel is een veelkleurige verzameling boeken. Je komt er allerlei genres in tegen, van geschiedschrijving tot poëzie, van wijsheidsliteratuur tot profetie, van wetboeken tot visioenen. Sommige delen lezen als een trein, andere zijn minder toegankelijk. Bij het lezen en uitleggen van de Bijbel is het belangrijk om mee te laten wegen in welke periode de Bijbel geschreven is en tot wie de Bijbelschrijver zich richt.

Overigens, niet een boek, de Bijbel, maar een persoon, Jezus Christus, de Zoon van God, vormt de kern van het geloof. Aan zijn levensverhaal zijn vier Bijbelboeken gewijd, maar in feite draait het in heel de Bijbel om hem.

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij (Johannes 14:6).

Alles over de Bijbel én de Bijbel zelf vind je op www.debijbel.nl.
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.