Diaconie

#VOORALMERE

Inspringen, bijspringen & ruggensteun

Diaken zijn: een geweldige taak in de kerk. Je kunt zoveel betekenen voor je medemens, in de kerk en daarbuiten, ook voor de mensen die wonen in Almere. Sinds een paar maanden doe ik deze taak in onze kerk. Als eerste vrouwelijke diaken wil ik mij heel graag, samen met de andere gekozen diakenen (vrouwen en mannen) hiervoor inzetten.

Eerst iets over mijzelf. Ik ben Leonie, geboren in 1973 en ik woon sinds 1998 in Almere samen met mijn man en later kwamen daar twee prachtige dochters bij. Ik woon met veel plezier in Almere, een stad met als lijfspreuk: ‘Het kan in Almere’ en waar steeds weer ontwikkeling en vernieuwing is.

Hart voor onze medemensen

Een stad waar we ook de Levend Water Gemeente vonden en onze twee dochters daar lieten dopen. Een grote stad waar mensen wonen die ook nood kennen. Als diaken hoop ik hiervoor iets te kunnen betekenen.

Ik heb genoten van de eerste meeting met de diakenen. Fijne mensen die hart hebben voor hun medemens. Ik werd daar blij van en het gaf mij rust en vertrouwen om met elkaar de mooie taak in te vullen. Mooi werk, maar het kan ook moeilijk zijn. We leven in een stad waar onrecht, geweld en armoede aanwezig zijn. Zoveel mensen verkeren in nood. Diaconale acties zijn echt nodig. Ik hoop en bid dat ik daar steeds oog voor heb.

Onze gemeenschap wil anderen helpen

Ik zie in ons diakenteam diakenen die met open ogen en oren aan het werk zijn. Diakenen die aandachtig luisteren en meeleven met de mensen. Hoe weten we eigenlijk waar hulp nodig is, vroeg ik mij af. Blijkt dat diakenen contact zoeken met wijkteams van de gemeente Almere, Voedsel Loket Almere, Opvang van Het Leger des Heils en AZC en ook stichtingen die helpen bij Psychische nood. En hoe fantastisch is het, deze hulpverleningsorganisatie kloppen ook bij ons aan. Ze weten namelijk dat er in de kerk mensen zijn die anderen willen helpen. Hoe helpen de kerkmensen dan? Ze geven tijd en aandacht, financiële middelen, ze steken de handen uit de mouwen, ze troosten en delen hun eigen expertise.

Met open armen anderen ontvangen

Maar in de kerk zullen er toch ook wel mensen zijn die het moeilijk hebben? Niet alle mensen kunnen dan anderen helpen. Ik denk dan aan mensen die financieel moeilijk rond kunnen komen, die relatieproblemen hebben, die in lichamelijke of psychische nood verkeren of eenzaam zijn? Hoe werkt dat dan? Diakenen bezoeken de mensen en horen en zien zo van de nood die er is. In overleg met de diakenen zoeken we naar de juiste hulp en kloppen dan ook weleens bij de officiële hulpinstanties aan. Je krijgt zo de juiste ruggensteun, die je met open armen gratis mag ontvangen.
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.