Home Kerkdiensten Middagdienst met ds. Atze Buursema
Hero over onze kerk

Predikant

Atze Buursema

Locatie

Levendwater Kerk
Almere

Datum

16 02 20

Tijd

16:30 - 17:45

Middagdienst met ds. Atze Buursema

Vandaag verzorg ik de middagdienst bij de LevendWater kerk in Almere. Je bent van harte welkom tijdens de dienst of net na de dienst voor de eerste 5.

Liturgie

Votum en vrede-zegengroet sela

Zingen: gezang 145

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 6, 1-11

Zingen: gezang 158

Prediking

Zingen: NLB 103e engels en nederlands

engels, vrouwen, engels mannen
nederlands vrouwen, nederlands mannen
nederlands allen

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

geloofsbelijdenis: NLB 344 (wij geloven één voor één)

Dankzegging en voorbede,

Collecte

Zingen: NLB 248 (de dag, door uwe gunst ontvangen)

Zegen.