LEVEND WATER KERK ALMERE

HART VOOR
ANDEREN

De kerk voor iedereen.

Geen evenementen gevonden!

Inspringen, bijspringen en

ruggensteun

Diaken zijn: een geweldige taak in de kerk. Je kunt zoveel betekenen voor je medemens, in de kerk en daarbuiten, ook voor de mensen die wonen in Almere. Sinds een paar maanden doe ik deze taak in onze kerk. Als eerste vrouwelijke diaken wil ik mij heel graag,  samen met de andere gekozen diakenen (vrouwen en mannen) hiervoor inzetten.

Eerst iets over mijzelf. Ik ben Leonie, geboren in 1973 en ik woon sinds 1998 in Almere samen met mijn man en later kwamen daar twee prachtige dochters bij. Ik woon met veel plezier in Almere, een stad met als lijfspreuk: ‘Het kan in Almere’ en waar steeds weer ontwikkeling en vernieuwing is. 

Leonie Enter
Kinderen in de kerk

Fijne mensen met hart voor

Hun medemens

Een stad waar we ook de Levend Water Gemeente vonden en onze twee dochters daar lieten dopen. Een grote stad waar mensen wonen die ook nood kennen. Als diaken hoop ik hiervoor iets te kunnen betekenen.  

Ik heb genoten van de eerste meeting met de diakenen. Fijne mensen die hart hebben voor hun medemens.  Ik werd daar blij van en het gaf mij rust en vertrouwen om met elkaar de mooie taak in te vullen. Mooi werk, maar het kan ook moeilijk zijn. We leven in een stad waar onrecht, geweld en armoede aanwezig zijn.  Zoveel mensen verkeren in nood. Diaconale acties zijn echt nodig. Ik hoop en bid dat ik daar steeds oog voor heb.

In de kerk zijn mensen die

Willen helpen

Ik zie in ons diakenteam diakenen die met open ogen en oren aan het werk zijn.  Diakenen die aandachtig luisteren en meeleven met de mensen. Hoe weten we eigenlijk waar hulp nodig is, vroeg ik mij af. Blijkt dat diakenen contact zoeken met wijkteams van de gemeente Almere, Voedsel Loket Almere, Opvang van Het Leger des Heils en AZC en ook stichtingen die helpen bij Psychische nood.  En hoe fantastisch is het, deze hulpverleningsorganisatie kloppen ook bij ons aan. Ze weten namelijk dat er in de kerk mensen zijn die anderen willen helpen. Hoe helpen de kerkmensen dan? Ze geven tijd en aandacht, financiële middelen, ze steken de handen uit de mouwen, ze troosten en delen hun eigen expertise.

Diakenen helpen in onze kerk

Met open armen de juiste

Ruggensteun

Maar in de kerk zullen er toch ook wel mensen zijn die het moeilijk hebben? Niet alle mensen kunnen dan anderen helpen. Ik denk dan aan mensen die financieel moeilijk rond kunnen komen, die relatieproblemen hebben, die in lichamelijke of psychische nood verkeren of eenzaam zijn?  Hoe werkt dat dan? Diakenen bezoeken de mensen en horen en zien zo van de nood die er is. In overleg met de diakenen zoeken we naar de juiste hulp en kloppen dan ook weleens bij de officiële hulpinstanties aan. Je krijgt zo de juiste ruggensteun,  die je met open armen gratis mag ontvangen. 

In onze kerk zijn veel mensen die de ander willen helpen. Die inspringen, bijspringen en een ruggensteun zijn. Hoe geweldig is dat! Ik ervaar dit als een enorme aanmoediging!

Leonie, voorzitter diaconie

"Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet."

Galaten 2:10

"U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God."

2 Korintiërs 9:11

"Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde."

Efeziërs 4:16

"Als je het goed hebt in deze wereld, maar je wil een arme broeder of zuster niet helpen, hoe kan Gods liefde dan in je wonen?"

1 Johannes 3:17

Diaken in de Bijbel

Wat betekent dat woord diaken nu eigenlijk. Het woord diaken komt van het Griekse werkwoord diaconein, dat dienen betekent. Een diaken dient dus andere mensen. Zowel mannen als vrouwen kunnen diaken zijn. Jezus noemt zichzelf in de Bijbel diacoon, dat ‘de dienaar’ betekent.

In de kerk zijn mensen die

Willen helpen

In de Bijbel staat dat Jezus is opgestaan uit de dood en leeft. Hiervan hebben 4 schrijvers van Bijbelboeken uitvoerig een getuigenis over afgelegd. Jezus is na zijn dood op bezoek geweest bij de apostelen. Daarna is hij aan nog meer mensen verschenen. Ook in onze tijd verschijnt Hij aan mensen. We weten bijvoorbeeld van bekeerde moslims dat zij Jezus hebben gezien. Zijn Geest woont in de gelovige mens. De vrienden van Jezus wilden dit mooie nieuws vertellen aan de mensen. Alleen kwamen ze er niet aan toe. Er was zoveel dienend werk te doen in de eerste christelijke gemeenten. Ze stelden toen een aantal mensen aan voor het diaconale werk. In de Bijbel staan de verhalen hoe ze dat deden en aan welke eigenschappen ze moesten voldoen. Zie ook: Hand 6:2.

Waarom helpen christenen

Anderen?

Een duidelijk filmpje verwoord heel mooi wat de reden is dat christenen willen geven:

Verder willen christenen de lijn van Jezus zijn barmhartigheid volgen. Jezus kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. Marcus 10. 45.

Wat doet de

Diaconie?

Diakenen staan naast mensen die in de problemen zitten. Binnen of buiten de kerk. Denk aan het begeleiden van iemand met schulden, het opzetten van een eetgroep voor mensen die eenzaam zijn, vervoer voor ouderen naar de kerkdienst of aan een klusjesdienst voor mensen in de buurt. De diakenen zijn er op gericht de gemeente te laten functioneren als dienende christelijke gemeenschap. Zij stimuleren en motiveren de gemeente om elkaar te helpen.

De aanvoerders van het

diaconale werk

Dienen is een opdracht voor de kerk en voor ieder gemeentelid. Diakenen zijn de aanvoerders van het diaconale werk. Je zou de diaconie ook kunnen zien als het maatschappelijk werk van de kerk. Diakenen verzorgen ook de collecte in de kerkdienst en dekken de tafel voor het avondmaal. Het geld dat de diakenen ophalen is bedoeld voor diaconaal werk. Jezus Christus vatte de tien geboden pakkend samen: ‘Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en uw naaste als uzelf.’ Het liefhebben en dienen van je naaste, dat is diaconaal zijn. Het is ervoor zorgen dat de armen, zieken en eenzamen in de gemeente geholpen worden. Maar niet alleen binnen de gemeente, ook daarbuiten.

Vergelijken met een

Lichaam

De gemeente van Christus wordt ook wel vergeleken met een lichaam. Alle delen van het lichaam, hebben elkaar nodig om goed te kunnen functioneren. De uitspraak: ‘de ander tot een hand en voet zijn’ komt daar geloof ik vandaan. Lees maar eens 1 kor. 12 in de Bijbel.

Heel mooi uitgedrukt. Er staat bijvoorbeeld dat het oog niet tegen de hand kan zeggen: ik heb je niet nodig en ook het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen ik heb je niet nodig. Zo zijn alle delen van het lichaam nodig en hebben ze waarde door elkaar te dienen.

Bouwstenen uit de Bijbel

Voor het dienen

Galaten 2:10  “Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet.

2 Korintiërs 9:11:  U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.

Efeziërs 4:16: Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. 

1 Johannes 3:17 ‘Als je het goed hebt in deze wereld, maar je wil een arme broeder of zuster niet helpen, hoe kan Gods liefde dan in je wonen?’

Wil jij ook anderen helpen? Beschikbaar zijn?

Zelfs in de media is er aandacht voor. Je wordt gelukkig door te geven. Misschien weet je dit al door eigen ervaring. Misschien wil je dit zelf gaan ervaren. Er kunnen allerlei motieven zijn om een ander te helpen en dus iets van je eigen tijd, middelen of aandacht te geven. Wil jij je ook inzetten om de ander te dienen? Neem dan contact op via het contactformulier op de website en vermeldt daar welke talenten je zou kunnen inzetten of met welke projecten je mee wilt doen. Je ontvangt daarna een uitnodig voor een gesprek met 1 van de diakenen.

Wij houden van

Almere

We zoeken naar mogelijkheden om aan de liefde voor Almere handvatten te geven. We doen dit al door samen te werken met het gemeentelijk wijkteam, te koken bij het Leger des Heils, een goede buur te zijn, te doneren en meedoen met de acties van het Voedselloket Almere, beschikbaar te zijn voor hulp aan asielzoekers. En ook door gastvrij te zijn bij ons thuis en in onze erediensten op zondag in de kerk. Na de dienst is er altijd een bakje koffie of thee.

God had de wereld zo lief! God houdt van de mensen. Wij houden van God. Als God van u houdt, dan kunnen wij niet zeggen dat wij niet van u houden. Daarom houden wij van Almere!

Quote: C.S. Lewis:

Nederigheid is niet minder van jezelf denken, je denkt gewoon minder aan jezelf”