LEVEND WATER KERK ALMERE

SAMEN UIT,
SAMEN THUIS

De kerk voor iedereen.

Geen evenementen gevonden!
Pastorale zorg

Steun en aandacht

Ouderlingen

Velen van ons hebben gelukkig een kring van mensen om ons heen waarmee we ervaringen, blijdschap of zorgen kunnen delen. Zeker bij strubbelingen of onvervulde verlangens in ons huwelijk is het belangrijk dat we allereerst bij gemeenteleden of bij de wijkouderling terecht kunnen voor steun en aandacht, voor onderling pastoraat. In de visie van de LevendWater Kerk is dat verlangen als volgt verwoord:

Ondersteuning van ouderlingen

Gedreven door God

Geborgenheid

“We zijn een grote kerk met veel leden die zowel collectief als in kleine groepen bij elkaar komt. Gedreven door Gods Geest zoeken we het onderlinge gesprek en de onderlinge ontmoeting. We komen bij elkaar om God te loven en samen, oud en jong, uit de Bijbel te leren leven. Om elkaars lief en leed te delen, elkaar te helpen, te troosten en te stimuleren. In de geborgenheid van de kleine groepen ontstaat onderling vertrouwen.”