LEVEND WATER KERK ALMERE

BIDDEN GOED
VOOR ELKAAR

De kerk voor iedereen.

Geen evenementen gevonden!
Dankzegging & voorbede aanvragen

Bidden is een goede zaak

Beste broeders en zusters, voor elkaar bidden is een goede zaak en een mooie manier om het meeleven met elkaar in de gemeente, maar ook met de mensen in de stad waar wij wonen, concreet vorm te geven. Die voorbede heeft niet alleen een plaats in de gezamenlijke eredienst, maar ook in elk persoonlijk gebed en de gebeden thuis of in de huisgezinnen.

Indienen van

Gebedspunten

Om elkaar daarbij te helpen kunt u via deze pagina gebedspunten insturen, die dan op een lijst terecht komen die elke vrijdag per mail in de gemeente verspreid zal worden. U kunt dan in de daaropvolgende week de genoemde gebedspunten in uw eigen gebeden meenemen.

Voorgangers kunnen voor de voorbede in de eredienst hier ook gebruik van maken, maar het is niet zo dat elk hier genoemde gebedspunt ook door hen meegenomen moet worden. Voor voorbede in de eredienst is het daarom goed om dat ook nog even met uw wijkouderling kort te sluiten.

Motiveer waarvoor wij

Bidden

Als u namens of voor iemand anders een gebedspunt invult, vragen wij u dat alleen te doen als de betrokkene er van weet en toestemming gegeven heeft. Noem concreet waarvoor voorbede of dankzegging gevraagd wordt, en geef ook een korte toelichting of motivatie.

Gebruik het formulier op onze contactpagina om uw dankzegging en/of voorbede aan te vragen.