Huwelijk & relaties

#VOORALMERE

Proactieve & structurele ondersteuning

We leven in een tijd waarin veel van huwelijken en relaties gevraagd wordt. Dat huwelijken die met veel liefde en vreugde beginnen, ook standhouden, is steeds minder vanzelfsprekend.

Dat merken we ook binnen de kerk. We willen daarom binnen de gemeente graag op een veel meer proactieve en structurele manier aandacht besteden aan het huwelijk. Immers, in het huwelijk mogen man en vrouw afspiegeling zijn van hoe God met de kerk omgaat.

Goed voorbereid het huwelijk in gaan

In onze kerk worden stellen gestimuleerd zich voor te bereiden op hun huwelijk door het volgen van huwelijksvoorbereidingscursus.

Deze cursus wordt gegeven door Jan en Aafke Dorland en Hendrik Jan en Martine Bakker. Over dit onderwerp zullen wij binnenkort uitgebreid schrijven.

Een goed huwelijk vergt onderhoud

De kerkenraad wil alle getrouwde gemeenteleden actief wijzen op de ‘gewone’ marriage course en de deelname daaraan stimuleren. We stellen (waar nodig) onze kerk hiervoor kosteloos ter beschikking.

Wanneer het even niet goed gaat

Misschien kom je er als stel niet meer samen uit. Dan is hulp vanuit de gemeente of hulp van meer professionele aard van groot belang voor het behoud van je huwelijk. Het volgende is mogelijk:

Pastorale zorg: Pastorale zorg van gemeenteleden en wijkouderlingen.

Huwelijkspastoraat: Echtparen kunnen terecht bij Geerhard Kloppenburg en Janneke Wiegers voor meer ondersteuning bij (lichte) huwelijksproblemen.

Professionele hulp: Adressen van hulpverlenende instanties en ondersteunende organisaties voor hulp bij ‘zwaardere’ problemen. Voor meer info klik hier.
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.