Huwelijkspastoraat

#VOORALMERE

Wanneer een huwelijk even niet werkt

Soms gaat het moeizaam in een huwelijk of gaat het echt niet goed. De meeste echtparen zijn dan geneigd om dit niet naar buiten te brengen en proberen zo lang mogelijk zelf hun problemen het hoofd te bieden. Dat is begrijpelijk, maar niet altijd verstandig. Want in de kerk mag je juist ook in slechte tijden een beroep doen op je broer of zus die naast je wil staan en je wil helpen.

In onze gemeente is er daarom huwelijkspastoraat, een mogelijkheid om eens te praten met mensen die er graag voor hen willen zijn en hen een luisterend oor willen bieden. Dat kan helpen om in alle rust over de situatie te praten en na te denken en hopelijk ook te voorkomen dat de relatie stuk gaat lopen.

Laagdrempelige hulp ontvangen

Geerhard Kloppenburg en Janneke Wiegers hebben aangegeven hiervoor beschikbaar te willen zijn. Het is hun verlangen dat dit laagdrempelig is:

Je kunt rechtstreeks contact met hen opnemen, maar ook een ambtsdrager kan de suggestie geven of doorverwijzen.
Echtparen kunnen zich samen melden bij Geerhard en/of Janneke. Maar het kan ook voorkomen dat maar één van beide partners er eens over wil praten met iemand van buitenaf die er met een frisse blik tegenaan kijkt.

Een luisterend oor is altijd beschikbaar

In een gesprek willen ze vooral een luisterend oor zijn en vanuit een ondersteunende houding het echtpaar helpen het probleem in kaart te brengen en zo nodig tips te geven om er mee aan de slag te gaan. Het kan voorkomen dat het echtpaar geadviseerd wordt om professionele hulp te gaan zoeken.

Ze willen zoveel mogelijk gewoon op afroep beschikbaar zijn en leggen het initiatief bij het echtpaar: het kan dan gaan om een eenmalig gesprek , het kan ook gaan om meerdere gesprekken, mogelijk (deels) ook met beide partners apart. Gesprekken zijn uiteraard strikt vertrouwelijk. Janneke werkt als docent, supervisor en coach. Geerhard werkt als geestelijk verzorger. Ze hebben ruim 30 jaar ervaring met getrouwd zijn en met werken aan hun huwelijk. Ze hebben jarenlang meegewerkt aan de Marriage Course.
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.