LEVEND WATER KERK ALMERE

JULLIE HUWELIJK,
OOK ONZE ZORG

De kerk voor iedereen.

Geen evenementen gevonden!
Huwelijk & Relaties

Proactieve en structurele

Ondersteuning

We leven in een tijd waarin veel van huwelijken en relaties gevraagd wordt. Dat huwelijken die met veel liefde en vreugde beginnen, ook standhouden, is steeds minder vanzelfsprekend.

Dat merken we ook binnen de kerk. We willen daarom binnen de gemeente graag op een veel meer proactieve en structurele manier aandacht besteden aan het huwelijk. Immers, in het huwelijk mogen man en vrouw afspiegeling zijn van hoe God met de kerk omgaat.

Ondersteuning bij problemen in het huwelijk
Huwelijksvoorbereidingscursus

Goed voorbereiden op

Jullie huwelijk

In onze kerk worden stellen gestimuleerd zich voor te bereiden op hun huwelijk door het volgen van huwelijksvoorbereidingscursus.

Deze cursus wordt gegeven door Jan en Aafke Dorland en Hendrik Jan en Martine Bakker. Over dit onderwerp zullen wij binnenkort uitgebreid schrijven.

"God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past."

Genesis 2:18

"Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben."

Johannes 13:34

"De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid."

1 Korintiërs 13:4

Een goed huwelijk vergt

Onderhoud

De kerkenraad wil alle getrouwde gemeenteleden actief wijzen op de ‘gewone’ marriage course en de deelname daaraan stimuleren. We stellen (waar nodig) onze kerk hiervoor kosteloos ter beschikking.

Onderhoud van het huwelijk
Instanties bij problemen in het huwelijk

Wanneer het even niet

Goed gaat

Misschien kom je er als stel niet meer samen uit. Dan is hulp vanuit de gemeente of hulp van meer professionele aard van groot belang voor het behoud van je huwelijk. Het volgende is mogelijk:

  • Pastorale zorg: Pastorale zorg van gemeenteleden en wijkouderlingen.
  • Huwelijkspastoraat: Echtparen kunnen terecht bij Geerhard Kloppenburg en Janneke Wiegers voor meer ondersteuning bij (lichte) huwelijksproblemen.
  • Professionele hulp: Adressen van hulpverlenende instanties en ondersteunende organisaties voor hulp bij ‘zwaardere’ problemen. Voor meer info klik hier.

Een gesprek op gang brengen over het huwelijk?

Als je meer wilt lezen over het huwelijk of je wilt in je wijk een gesprek op gang brengen over het huwelijk, dan staat het GKV voor je klaar. Bezoek de pagina van de Raad van Advies