Locatie: Parkwijklaan 44, 1326 AS Almere

info@levendwateralmere.nl

LEVEND WATER KERK ALMERE

PREDIKANT
W. VELTKAMP

De kerk voor iedereen.

Geen evenementen gevonden!
Predikant in bijzondere dienst Ds. Veltkamp

Trotse man, vader en militair

Ds. Veltkamp

Mijn naam is Wilco Veltkamp (geboren 1960 in Hattem). Sinds 1979 ben ik getrouwd met het leukste meisje van de Nederlandse kust: de Helderse Jolanda Post. We hebben vijf dochters, vijf schoonzoons, drie kleindochters en tien kleinzoons. Allemaal wonen we in de mooie, ruime en snelst groeiende stad van Nederland: Almere.

In 1978 werd ik beroepsmilitair bij Koninklijke Marine. In 1982 ontstond bij mij het verlangen predikant te worden. Na een schriftelijke cursus VWO met klassieke talen verhuisden we in 1987 als gezin naar Kampen. In 1994 behaalde ik mijn doctoraalbul aan de Theologische Universiteit daar.

Wilco Veltkamp introductie
Wilco Veltkamp krijgsmacht predikant

Predikant bij de

Krijgsmacht

Na zeven jaren marine in Den Helder en zeven jaren studie in Kampen volgden vanaf 1995 zeven jaren predikantschap in mijn eerste gemeente Zaandam. Al die jaren is de krijgsmacht in het algemeen en de marine in het bijzonder in mijn gedachten meegereisd. Zo ontstond in onze Zaanse tijd het verlangen om predikant bij de krijgsmacht te worden.

In 2002 leek het zover te zijn, maar toen kreeg ik een beroep naar Almere wat zwaarder woog en dus vertrokken we naar Almere. In datzelfde jaar werd ik ook deputaat namens onze Generale Synode dat jaar met de taak onze krijgsmachtpredikanten te begeleiden. Zowel het Almeerse predikantschap als het werk als deputaat waren mooi en waardevol. Beide bleken een goede voorbereiding op iets waar we niet meer mee gerekend hadden: een benoeming tot krijgsmachtpredikant in 2006.

Gepromoveerd in de

THEOLOGIE

De kerkenraad van Almere gaf me toestemming dit werk te gaan doen en zond mij uit voor het werken onder militairen in de krijgsmacht. Ik trad in dienst van de Koninklijke Landmacht en maakte in 2010 de overstap naar de Koninklijke Marine. Heel mijn predikantschap liet studie en onderzoek mij niet los. In 2011 promoveerde ik in de theologie op mijn onderzoek in de Walcherse Artikelen 1693 (een belangwekkend kerkelijk document).

Walking & talking around

Als predikant

Mijn werk kan gekarakteriseerd worden door: walking and talking around, maar behelst ook het houden van kerkdiensten aan boord op zondagen op zee en het optreden bij herdenkingen. In dit alles blijft voor mij de kern dat ik dienaar van Gods Woord ben en wil zijn. Ik preek daarom regelmatig in onze kerken en denk vaak met genoegen terug aan mijn tijd als gemeentepredikant in Zaandam en Almere. Ik ben dankbaar dat ik zowel de gereformeerde kerk en haar theologie als de samenleving mag dienen met mijn gaven in de wereld van onze genadige Drie-enige God.