LEVEND WATER KERK ALMERE

VRIJGEMAAKT

De kerk voor iedereen.

Geen evenementen gevonden!
Wat is “Vrijgemaakt”

Je staat niet alleen

Bij onze kerk

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt worden gevormd door 277 kerkelijke gemeenten in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland. LevendWater is daar één van.

Bij ons is iedereen welkom. Het maakt ons helemaal niet uit wie je bent of waar je vandaan komt! Onze gemeente is heel divers. Wij hebben leden die super veel van de bijbel weten en leden die net zijn begonnen met lezen in de Bijbel. Wij hebben leden geboren en getogen in Almere, maar ook leden die in Syrië zijn geboren en die voor de oorlog daar moesten vluchten. Rijk en arm, dik en dun, klein en groot: bij ons is alles aanwezig!

Dus denk jij dat jij er niet tussen past? Of dat je eerst bepaalde kennis van het geloof moet hebben? Kom gewoon zoals je bent! Bij ons is iedereen gelijk, daarom zullen wij je ook met open armen ontvangen. Tot zondag?

Bezoekers bij een kerkdienst van de GKV kerk Levendwater in Almere
Verbondenheid in het GKV geloof tijdens een kerkdienst

We horen samen bij

God & Jezus

Zij weten zich met elkaar verbonden door het geloof in God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen.

Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen. Verder hebben we deze verbondenheid vorm gegeven in kerkordelijke afspraken. Zij functioneert in tal van onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten.

Over de GKV Gemeenten

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing

De liefde voor God is

Essentieel

Geloven is meer dan de overtuiging dat God zich bekend maakt in de bijbel. Essentieel voor het geloof is de liefde voor God en het vertrouwen, dat Hij als onze Vader in de hemel zijn weg gaat met zijn kinderen op aarde.

Als leden van de kerkgemeenschap een gezamenlijke relatie met God en zo ook met elkaar. In de gemeenten helpen en stimuleren we elkaar in een levende verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

Samen God liefhebben
We 
houden als eerste van Jezus
geloven dat iedereen ertoe doet
hebben plezier en vieren het leven
zijn genereus naar anderen
zijn er #VOORALMERE
Eerbiedig luisteren naar God

We luisteren eerbiedig

Naar God

We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die enthousiast maakt om er naar te leven.

"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Johannes 3:16

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Romeinen 12:2

"God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee."

Psalm 46:2-3

De GKV is een levende

Gemeenschap

De GKv is een levende gemeenschap. Dat blijkt onder meer uit het werk dat de deputaatschappen doen. Daarnaast zijn veel leden van de kerken actief in politieke en maatschappelijke organisaties op allerlei gebieden.

Samen God liefhebben