Kinderen in de kerk

#VOORALMERE

Schatgravers, tijdens de kerkdienst

Tijdens de kerkdienst is er voor een groep kinderen de Schatgravers, op de beamer komt te staan wanneer de kinderen hier naar toe kunnen gaan. Tijdens de schatgravers gaan we samen met de kinderen praten over God, bidden, zingen, knutselen en nog veel meer. We willen samen steeds iets van Gods mooie schat ontdekken.

De groepen zijn ingedeeld naar school groep:

Groep A: kinderen van groep 1 en 2
Groep B: kinderen van groep 3 en 4
Groep C: kinderen van groep 5 en 6
Groep D: kinderen van groep 7 en 8

Ochtendcrèche voor de kleintjes

Geloofsonderwijs

Ochtendcrèche 0 tot 2½ jaar
Deze is er voor de kleine kinderen van 0 tot 2½ jaar, tijdens de dienst. Er is altijd minstens 1 volwassen oppas, met 2 assistenten.

Ochtendcrèche 2½+
Elke zondagmorgen is er gedurende de kerkdienst voor kinderen van 2½ jaar en ouder “2½+ crèche”! In de 2½ crèche luisteren de peuters naar een verhaal uit de Bijbel. Vervolgens zingen, bidden en knutselen de peuters over dit verhaal en vaak leren ze een lied. In de peuterclub wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Op deze manier willen we kinderen graag op hun niveau vertellen over God en uit de Bijbel!
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.