Elke zondag houden wij twee kerkdiensten in Almere. Komt gerust langs en maak een dienst mee. Kijk bij de eerste 5 voor meer informatie.
De kern van het christelijk geloof is dat God mens is geworden. Goed heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd, daar geloven wij in.
Samen in God geloven. Samen de maatschappij helpen. Ondersteuning krijgen van onze kerkleden. Je staat er niet alleen voor.
Elke zondag twee diensten, deze kun je beide live meemaken of terugkijken.
Onze eigen wiki met adressen van diverse christelijke organisaties, hulpinstanties, kerken en muziekvideo's.

Kringen

#VOORALMERE

Kringen, bijbelstudies en commissies

Buiten de kerk is er voor iedereen de mogelijkheid om op een georganiseerde manier mee te doen aan bijbelstudie. De kringen en bijbelstudieverenigingen zijn van groot belang om continu te groeien in het geloof en steeds weer opnieuw doordrongen te raken van wat God van ons vraagt en hoe wij ons leven als christen inrichten.

Groeien met bijbelstudies

Een even belangrijk doel is om elkaar te stimuleren in het geloof en te praten over elkaars geloofsleven. Uiteraard is het hoofddoel ook om de Bijbel te bestuderen. Doordat een groep relatief klein is, is het gemakkelijker om persoonlijke onderwerpen ter sprake te brengen.

De kringen zijn meer wijkgebonden en de bijbelstudieverenigingen en toerustingscommissies zijn vaak breder.

Bestaande kringen binnen onze kerk

Bestaande Kringen:
x

Bijbelstudieverenigingen en toerustingscommissies:

Stroom Bijbelstudievereniging

50+ commissie

Bijbelstudievereniging “Geloven & Belijden”
Bijbelstudievereniging ‘Geloven en belijden’ is een niet-wijkgebonden vereniging. Wij vergaderen eens in de twee weken op maandagavond van 20.00-22.00 uur in de kerk. Meestal bespreken we in één seizoen twee (delen) van bijbelboeken. Bij voorkeur één uit het oude en één uit het nieuwe testament. Ook is er ruimte voor avonden over een actueel onderwerp.
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.