LEVEND WATER KERK ALMERE

HULPINSTANTIES
IN ALMERE

De kerk voor iedereen.

Geen evenementen gevonden!
Hulpinstanties in Almere

1. Inleiding en Leger des Heils

Introductie voor de wegwijs naar hulpinstanties in Almere


Beste lezer,

In ons dierbare Almere zijn mensen met vele behoeften waar we als kerken zo goed mogelijk in voorzien. Maar ook zijn er vele hulpinstanties in Almere, waarvan sommige bewoners van Almere geen weet hebben, en nooit zullen vinden.
Deze wegwijs naar hulpinstanties in Almere is daarom een handreiking aan u om de juiste instanties wel te vinden: enkele voorbeelden zijn gratis fietsen van de ANWB voor kinderen, hulp bij verlaten gevangenis, verslavingszorg, geestelijke zorg, vervoer mogelijkheden in de diverse wijken in Almere, waar wijkteams te vinden, informatie over kindermishandeling en dergelijke, opvang voor jongeren en een gloednieuwe website de seniorenwegwijzer !

We streven ernaar de wegwijs gids actueel te houden en enige input is welkom.

We bidden tevens dat de wegwijs naar hulpinstanties u helpen zal in welke situaties u zich ook kan bevinden en wensen u van harte Gods zegen.

Korps Almere

Korps Almere – Raad en daad balie

De enige nachtopvang in Almere is van het Leger des Heils . Het telefoonnummer van de Dag- en Nachtopvang is altijd bereikbaar via 036-5489987.

Omdat de balie van de Kerkafdeling van het Leger des Heils ‘t Klankbord aan de Pianoweg van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar is, is navraag gedaan bij Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidzorg.

Als een situatie zich na 18.00 uur of ‘s nachts voordoet kunt u, indien nodig, voor hulp t.a.v. eten en drinken altijd de volgende dag contact opnemen met de Raad- en Daadbalie van korps Almere, tel 036-5464474 / aldus secretariaat Leger des Heilskorps Almere.

Daarnaast kan altijd doorverwezen worden of kan de hulpvraag gemeld worden bij het wijkteam van het stadsdeel, die vaak al met een cliënt bekend is.

2. Alarmnummer (politie-ambulance-brandweer)

Belangrijke telefoonnummers in Almere

Huisartsenpost Almere
(avond / nacht / weekend, € 0,10 p.m.)

0900 2030203

Centraal doktersnummer
(huisartsen: overdag op werkdagen. Verloskunde, tandarts en dierenarts: 24 uur per dag).

0900 1515

Brandweer
(geen spoed) elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur

0900- 0165

Politie
(geen spoed)

0900- 8844

Flevoziekenhuis
(geen spoed)

(036) 539 87 65

Dierenambulance
(tussen 22.00-08.00 uur alleen bij spoed)

(036) 538 62 80

Politie

Politie.nl

Algemeen alarmnummer 112 bij levensbedreigende situaties

In niet levensbedreigende situaties:

0900 8844 (lokaal tarief).

Politie Almere

Postbus 281, 8200 AG Lelystad

Basiseenheden:

 • Almere Stad-Oost: Baljuwstraat 2, 1315 HG Almere
 • Almere Haven: Kerkgracht 32, Almere-Haven
 • Almere Stad-West: Operetteweg 5a, Almere
 • Almere Buiten: Giraffeweg 7 en 9, Almere-Buiten

 

3. Gemeente Almere

Almere – Zorg en Welzijn

Met hulp langer zelfstandig thuis wonen:

 • Huishouden doen
 • Hulp(middelen) bij slechtziendheid en blindheid. Waar kan ik terecht?
 • Wijkteams
 • PLANgroep (hulp bij schulden )
 • Langdurige zorg in een instelling
 • Beschermd wonen
 • Spreekuur dak- en thuislozen

 

Vervoer:

 • Een scootmobiel lenen
 • Een rolstoelauto huren
 • Gehandicaptenparkeerkaart
 • Gehandicaptenparkeerplaats
 • Taxivervoer (Mobiliteitslab)
 • Leerlingenvervoer
 • Vervoer buiten de regio: Valys
 • Uw ondersteuning betalen
 • Persoonsgebonden budget
 • Eigen bijdrage
 • Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen
 • Zorgkosten terug via belastingaangifte

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg:

 • Vrijwilligerswerk doen
 • Ondersteuning bij mantelzorg
 • Urgentieregeling mantelzorgers

 

Jeugd:

 • Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien en jeugdhulp
 • Hulp bij dyslexie

4. Almere sociale kaart

Almere Sociale Kaart

Wegwijs worden in de zorg en hulpverlening voor ongedocumenteerde migranten in Almere.

www.alleszelf.nl

Zeer uitgebreide website met tientallen verwijzingen naar hulpinstanties

Amethist verslavingszorg

Amethist Verslavingszorg

Amethist is in Flevoland specialist in verslavingszorg en is er voor iedereen met een verslavingsprobleem. Bij ons kunt u snel en effectief werken aan uw herstel. Amethist werkt hierin nauw samen met GGZ Centraal en Tactus Verslavingszorg.

ANWB kinderfietsenplan

ANWB Kinderfietsplan

Een fiets is meer dan een vervoersmiddel. Voor kinderen van 8 tot 18 jaar oud is fietsen een manier om mee te doen, vrijheid te voelen en de wereld te ontdekken. Helaas is het aanschaffen van een fiets voor 1 op de 9 kinderen in Nederland veelal een te dure, onmogelijke uitgave. ANWB vindt dat ieder kind recht heeft op een fiets. Samen met onze leden zamelen we fietsen in. De gedoneerde fietsen worden opgeknapt in werkplaatsen waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Via het Nationaal Fonds Kinderhulp komen de fietsen terecht bij kinderen die opgroeien in armoede. Help je ook mee?

5. Bijzondere noden fonds

 

Bijzonderenodenalmere.nl

Van Almeerders voor Almeerders

Waarom?

Het Fonds voor Bijzondere Noden is een noodhulpfonds dat Almeerders ondersteunt die tussen wal en schip vallen. Dat is nodig, vooral nu steeds minder mensen een beroep op kunnen doen op voorheen reguliere voorzieningen zoals de bijstand en de ziektekostenverzekering. Het Fonds werkt nauw samen met het Voedsel Loket Almere, met de lokale Diaconie en met andere hulporganisaties en leveranciers van tweedehands goederen.

Voor wie?

Het Fonds verleent eenmalig materiële hulp aan inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering. Het Fonds doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten. Bijdragen zijn mogelijk voor de aanschaf van (bij voorkeur tweedehands) goederen:

 • Kleding
 • Huishoudelijke apparatuur zoals koelkast of wasmachine
 • Matras of bed nodig voor medische problemen
 • Noodzakelijk huisraad
 • Zaken zoals een fiets of een computer voor kinderen om huiswerk op te maken.

 

Christelijke hulpverlening

Ikzoekchristelijkehulp.nl

Een keurmerk voor christelijke zorg? Ja, dat bestaat. Christelijke zorg is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. De meerwaarde van christelijke zorg ontstaat in situaties waarbij geloof en zorg elkaar raken. Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen in uw leven. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener begrijpt waarom u bepaalde keuzes maakt. Zo krijgt u de zorg die aansluit bij uw identiteit. Om te waarborgen en te garanderen dat zorginstellingen of zelfstandige zorgverleners werken vanuit de christelijke identiteit, is door Stichting ikzoekchristelijkehulp.nl het Keurmerk Christelijke Zorg ontwikkeld. Het Keurmerk Christelijke Zorg is een aanvulling op de geldende reguliere kwaliteitseisen aan gezondheidszorg.

Christelijke geestelijke gezondheidszorg

Eliagg.nl

ELIAGG is een netwerk van vrijgevestigde GZ-psychologen, psychotherapeuten en (kinder- en jeugd)psychiaters in de vorm van een coöperatieve vereniging UA.

Voor hulp bij: Angst, Burn-out, Depressie, Identiteit en persoonlijkheid, Kinderen en Jeugd, Relatieproblemen, Identiteitsversterkende groep.

Kenmerkend voor onze praktijken is de persoonlijke benadering en de korte lijnen:

 • De intake wordt doorgaans gedaan door de behandelaar.
 • Wij zijn een professionele praktijk met een specialisme in geloof.
 • U kunt een reguliere behandeling krijgen zonder over het geloof te praten.

 

Vindt u het juist belangrijk om uw geloof te betrekken bij de behandeling, dan bent u ook aan het juiste adres. U bent welkom of u gelooft of niet.

Eleos, specialist in christelijke ggz

Eleos.nl

Eleos is specialist in de christelijke geestelijke gezondheidszorg. We doen ons werk volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Maar er is iets dat Eleos bijzonder maakt. Wij doen ons werk namelijk ook vanuit ons geloof in God. We geloven dat Hij de Maker van het leven is, en ons beter kent dan wie dan ook. Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit dit geloof maken we contact met jou.

6. Caritas

Heeft u het financieel moeilijk en wilt u hier met iemand over praten? Of kent u iemand in uw omgeving met financiële of andere problemen? Voor hulpvragen in Almere kunnen mensen terecht bij de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Hierin werken parochianen samen om mensen op weg te helpen naar zelfredzaamheid of hen de weg te wijzen naar professionele hulp.

PCI beleidsplan 2018.

7. Hart voor Almere

Verschillende organisaties en kerken die betrokken zijn bij Hart voor Almere.

 • In de Bres – GGZ
 • Verslavingszorg No big deal
 • Siriz – Hulpverlening, opvang en voorlichting bij onbedoelde zwangerschap
 • Tikvah nu Timon – Hulpverlening en wonen voor jongeren en jong volwassenen
 • Scharlaken koord – Professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in
  de prostitutie.
 • Stichting Jozef – ondersteunt maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied
  van onderwijs, werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling

 

Download: Hart voor Almere introductie (PDF)

Stichting Fietsmaatjes Almere

Fietsmaatjesalmere.nl

Fietsmaatjes Almere is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar dit door een beperking (zien, horen, cognitie bv. dementie) niet meer zelfstandig kunnen. Ook mensen die kampen met eenzaamheid behoren tot onze doelgroep. Zij zijn onze gasten. Fietsmaatjes Almere koppelt elke gast aan een vrijwilliger, volgens een beproefd concept. Vele fietsmaatjes zijn dan ook echte maatjes geworden! Onze vrijwilligers zijn van alle leeftijden en houden van fietsen en hebben aandacht voor het leggen van persoonlijke contacten. Samen maken de gast en vrijwilliger fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Hierdoor zijn mensen vaker buiten, meer in beweging, en krijgen ze meer sociale contacten. Annanastraat 1, 1326 GH ALMERE.

To Good to go

Togoodtogo.nl

To Good To Go biedt een “Magic Box” aan. Wat is er nou zo magisch aan die boxen? Overtollig eten is lekker, nog prima eetbaar eten dat door winkels en restaurants aan het einde van de dag weg zou moeten worden gegooid. Denk bijvoorbeeld aan bakkerijen die elke dag vers brood bakken, of restaurants die meer drukte hadden verwacht en daardoor maaltijden overhouden. Je zal nooit precies weten wat je in je Magic Box krijgt totdat je het ophaalt tegen een veel lagere prijs dan normaal. U kunt online lid worden.

8. Humanitas Almere / detentiehulpmaatje / Hulp- en adviesbalie Christelijke Gemeente de Wegwijzer / Nationaal fonds kinderhulp

Humanitas Almere

Humanitas.nl

Detentiehulpmaatje

Een detentiemaatje helpt mensen om na detentie hun leven weer op te pakken. Bijvoorbeeld door praktische hulp bij het regelen van bijvoorbeeld inkomsten, woonruimte en ziektekostenverzekering. En daarnaast biedt het maatje steun en een luisterend oor. De hulp kan al starten tijdens de laatste fase van de detentie.

Samen met het maatje gaat de deelnemer alvast een start maken met het in kaart brengen van wat er allemaal moet gebeuren als de deelnemer vrij komt. Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we dan de vragen en wensen van de deelnemer en vertellen we wat een detentiemaatje zou kunnen doen.

Humanitas Almere is een professionele vrijwilligers organisatie. We bieden tijdelijke ondersteuning op het gebied van opvoeden, opgroeien, rouw, scheiding, eenzaamheid, geldzaken, detentie, taal, het maken van een levensboek en aan jonge en jong- volwassen statushouders. Belangrijke waarden in ons werk zijn gelijkwaardigheid, regie over eigen leven, betrokkenheid, vraaggerichtheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. We zijn er voor alle Almeerders, ongeacht hun levensovertuiging, leeftijd en cultuur.

Hulp en advies bij christelijke gemeente de Wegwijzer

Dewegwijzer.nl

Wij geloven dat iedereen recht heeft op basisbehoeften en liefde. We geloven dat iedere ‘Buitenaar’ in bloei kan staan en gelukkig kan zijn. Soms lukt dat niet alleen, en daarom staan onze vrijwilligers graag voor je klaar om een handje te helpen. Vanuit de wens om als christelijke gemeente iets te willen betekenen voor buurtbewoners zijn wij begonnen met Hulp & Advies. We zien mensen in deze wijk die dagelijks worstelen met vragen en problemen en dat raakt ons.Voor meer informatie:

Dewegwijzer.nl/missiecentrum

9. Kindermishandeling of huishoudelijk geweld / Hulp door Kerken in Almere / Kwintes Almere

Nationaal fonds Kinderhulp

Kinderhulp.nl

Samenvoorallekinderen.nl

Kinderhulp is onderdeel van Sam& voor alle kinderen

SAM& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zetten wij ons in voor de ruim 300.000 kinderen van 0 – 21 jaar die opgroeien in armere gezinnen. Hun ouders / verzorgers en / of betrokken professionals zoals leerkrachten kunnen bij SAM& terecht om de kind(eren) gewoon mee te laten doen door voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken aan te vragen.

Hun ouders / verzorgers en / of betrokken professionals zoals leerkrachten kunnen bij SAM& terecht om de kind(eren) gewoon mee te laten doen door voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken aan te vragen.

Kindermishandeling of huishoudelijke geweld? Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?

Bel Veilig Thuis 0800-2000 24 / 7 bereikbaar.

Je zorgen maken om een kind is niet fijn. Helemaal niet als die zorgen gaan over huiselijk geweld. Maar, wat is er eigenlijk aan de hand? Is het wel aan jou om iets te doen? Ja. Juist jíj kunt helpen. Want ook als je twijfelt, kun je iets doen. Je kunt zelfs het leven van een kind veranderen. Dus kijk naar de signalen waar je op kunt letten en kom in actie.

Kerken in Almere

Deze zijn te vinden via onze pagina kerken in Almere of de website: www.ecaalmere.nl

De kerken in Almere verlenen pastorale zorg en een breed scala aan diensten zoals uw relatie met God en naasten, huwelijksadvies, trouwen, rouwen, counseling

Stichting Kwintes Almere

Kwintes.nl

In Almere bieden wij verschillende diensten. Voor vragen over ons hulpaanbod kan je contact met ons opnemen.

Wonen: in Almere bieden we beschermd en begeleid wonen aan op verschillende locaties. In verband met privacy voor de huidige bewoners tonen we deze locaties In Almere is één van de mogelijkheden op onze woonlocaties een kortdurend verblijf.

Begeleiding thuis

In Almere bieden we begeleiding aan huis.

Opvang voor jongeren

In Almere bieden wij opvang aan dak- en thuisloze jongeren.

Leren & werken

In Almere hebben we verschillende locaties waar wij mensen helpen aan een dagactiviteit. Mensen kunnen deelnemen aan (re)creatieve, sociale, sportieve en educatieve activiteiten. Of gewoon even binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie of om een krantje te lezen. Op deze locaties kun je ook terecht voor informatie over Kwintes of de geestelijke gezondheidszorg en opvang.

De locaties staan hieronder op een rij.

Verder kan je uitgebreide info vinden op de website van het LeerWerkNet in Almere waaronder het LeerWerkLab (Schoutstraat Almere).

Choose2improve

Choose2improve begeleidt jongeren naar meer stabiliteit en zelfstandigheid. Het biedt opleidingsmogelijkheden en leidt doelbewust en doelgericht toe naar onderwijs en / of werk. Choose2improve is gevestigd op de locatie de Huiskamer aan de Schoutstraat 41-43 te Almere.

Meer weten? Lees hier over Choose2improve en LeerWerkLab

Op de Schoutstraat in Almere kan iedereen terecht voor hulp, advies, gezelligheid, warm eten, leren en werken. Het is bedoeld voor jong en oud die wel wat hulp kan gebruiken.

Inloop- en servicepunten

Feniks, activiteitencentrum, Schoutstraat 41-43, 1315 EW Almere

Jan Steen, inloopatelier, Haak 36, 1353 AE Almere Haven

De Cartoon, Gerrit Th. Rotmanlaan 28, 1336 BA Almere Buiten

10. MEE / Meubel en witgoedloket Almere

Mee.nl

Meedoen mogelijk maken: MEE gelooft in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. Samen met u zetten wij ons in voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.

Meubel en witgoedloket Almere

Mwla.nl

Het MWLA werkt nauw samen met de hulpverleners van o.a.:

 • Zorggroep Almere /Kwintes/Flevoziekenhuis
 • Kompaan Triade /Blijfgroep/Meregaard
 • Soc. Zaken Gemeente Almere Leger des Heils
 • Diaconieën MRKA/Vitree

 

Het Meubel- en WitgoedLoket Almere is in 2005 gestart als project van de Diaconie van de Protestantse Kerk Almere, eerst onder de naam In- en uitwinkel.

In 2011 is de In- en uitwinkel een project geworden van de Maatschappelijk Relevante Kerken Almere en is de naam gewijzigd in Meubel- en WitgoedLoket Almere, mede om daarmee de nauwe samenwerking en verwantschap met het VoedselLoket Almere tot uitdrukking te brengen.

Het Meubel- en WitgoedLoket Almere helpt personen en gezinnen die door uiteenlopende oorzaken niet de financiële middelen hebben om (huishoudelijke) goederen aan te schaffen – ook niet tweedehands – die ze hard nodig hebben. Denk hierbij aan mensen die na een echtscheiding, een periode van dakloosheid of begeleid-wonen (weer) een eigen woonruimte krijgen toegewezen en dan meestal geen eigen meubels hebben of geld om deze aan te schaffen. Via maatschappelijk werkers of andere hulpverleners kunnen zij een aanvraag indienen bij het MWLA. Op deze manier weten we dat de goederen bij de juiste personen terechtkomen.

Het Meubel- en WitgoedLoket werkt nauw samen met het VoedselLoket Almere (VLA) en andere armoedebestrijdingsprojecten. De cliënten worden begeleid door een hulpverlener met het doel de mensen een steuntje in de rug te geven en hun financiële situatie weer gezond te maken. Heeft u zelf goederen nodig die u niet kunt aanschaffen, wendt u zich dan tot een maatschappelijk werker in uw gezondheidscentrum of een andere hulpverleningsinstantie. Zij kennen de voorwaarden en mogelijkheden om bij het MWLA goederen aan te vragen.

11. Poorthuis Almere - opvang jongeren

Poorthuisalmere.nl

Opvang jongeren

In Het Poorthuis bieden we plek aan jongeren die even geen thuis hebben. Op de eerste en tweede verdieping zijn vier compleet ingerichte appartementen waar zij tijdelijk kunnen wonen. Vier gezinnen die bij Het Poorthuis wonen, omwoners genoemd, helpen de jongeren de draad weer op te pakken. Denk aan hulp bij de administratie, omgaan met financiën, het zoeken van een opleiding of werk en het vinden van een plek waar de jongere zelfstandig kan wonen.

Hulp van uit persoonlijke betrokkenheid


De begeleiding door de omwoners vindt plaats vanuit persoonlijke betrokkenheid. De zorg is dus geen professionele zorg maar vrijwillige zorg vanuit een goed hart. Vergelijkbaar met zorg die je aan je buren of als vrijwilliger kan bieden. Iedereen draagt bij vanuit eigen talenten en draagkracht. In Het Poorthuis leveren we geen geïndiceerde zorg. Bewoners blijven verantwoordelijk voor hun eigen keuzes.

Leven delen


Als omwoners willen we ons leven delen en vormen we met de bewoners van de opvang een woongroep. We eten regelmatig samen en ondernemen activiteiten die vorm geven aan het samen leven. Natuurlijk heeft iedereen zijn privacy en een leven buiten de woongroep.

Doelgroep


Wij richten ons op jongeren uit Almere. Jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en gemotiveerd zijn om zelfstandig te gaan wonen. Jongeren die recht hebben op intensieve specialistische zorg vallen buiten onze doelgroep.

Aanmelden opvangplek


Herken jij je in de omschrijving van de doelgroep? Is een plek in Het Poorthuis iets voor jou? Wil je weten of je in aanmerking komt? Lees dan verder over het aanmelden voor een opvangplek.

12. Stichting Present Almere / Rode Kruis Ongedocumenteerden hulp / Stichting Reach out ministry Schuldhulpmaatje / Sociale Kaart Flevoland

Stichting Present

Stichtingpresent.nl

Hoe werkt Present?

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.

Rode Kruis Nederland:

Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten (OOM)

Wijs jij migranten de weg naar gezondheidszorg? Het Nederlandse Rode Kruis is er voor mensen in nood. Zowel om de hoek als ver weg. We helpen vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en leren hen hoe ze anderen kunnen helpen. Zodat in tijden van nood niemand alleen staat. We werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. In 2015 is het Nederlandse Rode Kruis in Almere gestart met project Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten.

Download: Uitdeeldocument Wegwijs in de Gezondheidszorg Almere (PDF)

Download: OOM projectbeschrijving 2017 (PDF)

Stichting Reach out ministry Almere De Steiger 63,1351 ad Almere Haven

Reach Out Project Almere (Facebook)

Stichting Reach Out Ministry is een Christelijk Almeers initiatief om hulpbehoevende gezinnen met voedselpakketten te ondersteunen. Daarnaast ondersteunen wij ook mensen door het schenken van kleding en maatschappelijk hulp.

Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje.nl

Een kerk van betekenis

Een groeiend aantal huishoudens heeft financiële problemen. Niet alleen binnen uw kerkelijke gemeenschap, maar ook achter heel wat voordeuren in uw eigen wijk. Uw kerk of caritas kan deze mensen een helpende hand bieden. Uit naastenliefde, zoals Jezus dat ons voortleefde.

13. Sociale kaart Flevoland/Sociale wegwijzer Almere / seniorenwegwijzer Almere / Stichting Siriz Almere / Timon / Slachtofferhulp / Vitree jeugdhulp

Sociale kaart Flevoland

Socialekaartflevoland.nl

Sociale Kaart Flevoland helpt professionals en burgers hun weg te vinden in de veelheid aan organisaties en hun aanbod op het terrein van leven, wonen, zorg en welzijn.

Sociale wegwijzer Almere

Socialewegwijzeralmere.nl

De Sociale Wegwijzer Almere verwijst inwoners van Almere graag door naar belangenorganisaties. Hieronder vindt u vier aandachtsgebieden waar u als bewoner of belangenorganisatie kunt ‘aanhaken’. Deze vier zijn: ‘jeugdzorg’, ‘werk en inkomen’, ‘meedoen’, en ‘wonen’.

Senioren WegWijzer Almere

Seniorenwegwijzeralmere.nl

Startpagina en wegwijzer voor senioren in Almere: zonder typen naar interessante, nuttige en betrouwbare websites uit Almere en daarbuiten.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp.nl

Slachtofferhulp Nederland staat voor u klaar. Elk slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of ramp verdient de beste hulp. Jaarlijks helpen wij 200.000 slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis. Wij bieden emotionele hulp, begeleiden u in het strafproces en helpen u bij uw schadevergoeding. Zo kunt u vandaag verder.

Stichting Siriz Almere

Siriz.nl

Ben je zwanger geraakt terwijl dat niet je bedoeling was? Vind je het moeilijk om een keuze te maken over de zwangerschap? Siriz biedt hulp. Onze maatschappelijk werkers luisteren naar je verhaal en vragen. Ook bieden we begeleiding bij het maken van jouw persoonlijke keuze.

Onze hulpverlening is voor iedereen toegankelijk, gratis en direct beschikbaar. Ook als je betrokken bent bij iemand uit je omgeving die onbedoeld zwanger is, of een abortus hebt ondergaan waar je nog moeite mee hebt, kun je contact met ons opnemen. Bel, e-mail of chat met een van onze maatschappelijk werkers.

Siriz:in Almere hebben wij ook een hulppost waar je, op afspraak, een persoonlijk gesprek kunt hebben met een maatschappelijk werker. De hulppost is gevestigd op het volgende adres: Randstad 22-125, 1316 BW ALMERE

Timon

Timon.nl

Hulpverlening en wonen voor jongeren en jong volwassenen.

Vitree

Vitree.nl

Vitree Jeugdhulp Almere Het Ruim 2 036 548 1010

14. Vervoer: Automaatje VCA / tussen de Vaarten

Automaatje@vmca.nl

Voor de bewoners van Almere die voor hun vervoer afhankelijk zijn van anderen is er sinds 12 juli 2018 en nieuwe voorziening, waardoor het een stuk eenvoudiger wordt om bijvoorbeeld naar de winkel, fysiotherapeut of gewoon bij iemand op bezoek te gaan. Voor 0,30 eurocent per kilometer wordt je door een vrijwilliger opgehaald en netjes weer thuis afgeleverd. De vervoerservice Automaatje is een initiatief van ANWB, de VMCA, en de Schoor.

Aanmelden kan twee dagen van tevoren te bellen met 036-5341404 op maandag t / m vrijdag tussen 09:00 -12:30 uur. Of mail naar: automaatje@vmca.nl Meer informatie? Kijk op www.vmca.nl en www.deschoor.nl

De vervoersvrijwilligers van AutoMaatje Almere zijn ingeschreven bij de VMCA en zijn in het bezit van een geldige VOG-verklaring. Geïnteresseerden kunnen zich als vrijwilliger aanmelden bij de VMCA. Deelnemers betalen rechtstreeks aan de vrijwilliger een onkostenbijdrage van € 0,30 per kilometer, gerekend vanaf het huisadres van de chauffeur, plus eventuele parkeerkosten. De bijdrage moet contant worden voldaan.

Informatie op youtube:

Stentor

hetvaartje@deschoor.nl

Voor korte ritjes in Tussen de Vaarten kunt u gebruik maken van het buurtmobiel “het Vaartje”. ”Het Vaartje” is er speciaal voor korte ritjes, voor mensen die zelf niet mobiel zijn. Bijvoorbeeld als u naar de supermarkt wilt, naar gezondheidscentrum Castrovalva of naar buurtcentrum Cobra.Of misschien wilt u een bezoekje brengen aan een kennis in uw wijk. “Het Vaartje”rijdt van maandag t / m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur en uitsluitend in het gebied Tussen de Vaarten. Voor ritten daarbuiten en s; avonds of in het weekend kunt u een reguliere taxi bestellen.

Wat kost het en hoe boek ik een rit?

Ritten met “Het Vaartje” zijn gratis. Wel stellen wij een vrijwillige bijdrage in de kosten erg op prijs.
Voor een rit op de dag zelf kunt u bellen met 06-30778596.Ook kunt u vooraf- tot een week tevoren- een rit boeken via e-mail. Stuur uw bericht dan naar hetvaartje@deschoor.nl

Vrienden worden van “Het vaartje”? U kunt vriend worden van Het Vaartje .Met uw bijdrage helpt u ons om “Het Vaartje? Ook na het eerste jaar te kunnen laten rijden. Vraag naar het formulier.

“Het Vaartje” is een initiatief van de Samen 70+groep. Deze elektrische 4-persoonsauto wordt bestuurd door vrijwilligers. Zij zorgen ook voor het beantwoorden van de telefoon, boekingen en de administratie.

15. Vervoer: Zonnebloemauto Almere Haven

Welzorg.nl

Zonnebloemauto Almere Haven

Ook in Almere is de Zonnebloemauto te huur. De uitgifte van deze rolstoelauto vindt plaats vanuit Welzorg Almere. De aangepaste auto is exclusief te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. De bediening van de Zonnebloemauto is niet aangepast. De bestuurder moet in bezit zijn van rijbewijs B.

Huren

Een Zonnebloemauto kost € 40,- per dag. Hierbij zijn de eerste 100 kilometer inbegrepen. Wil je meer rijden dan kost elke extra kilometer € 0,20. De brandstofkosten zijn exclusief. Je krijgt de auto volgetankt mee en levert de auto weer volgetankt in. De auto is WA-Casco verzekerd. Een ongevallen-inzittende verzekering is bij de prijs inbegrepen. Het eigen risico is € 350,-, maar dit is af te kopen voor € 6,- per dag. Het commerciële tarief voor een dag huur is € 90,-. Dankzij de steun van onze donateurs kunnen we de huur op een relatief laag niveau houden.

Stap 1: Een Zonnebloemauto pas aanvragen

Om de Zonnebloemauto te kunnen huren heb je een Zonnebloemauto pas nodig. Deze pas kan worden aangevraagd door de persoon die gebruik maakt van een rolstoel of scootmobiel. De eenmalige administratiekosten bedragen € 10,-. Na het betalen ontvang je direct een pasnummer waarmee de Zonnebloemauto gereserveerd kan worden.

Stap 2: Reserveer een auto

Met het pasnummer kun je de Zonnebloemauto eenvoudig reserveren via de website van Welzorg. Let op: je maakt dan een pre-reservering en krijgt zo snel mogelijk bericht van Welzorg of de auto beschikbaar is. Je kunt ook direct telefonisch reserveren.

Nationale Vereniging de Zonnebloem

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 65 jaar. We brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten.

Om dat voor elkaar te krijgen, denken we altijd in oplossingen. Dat geldt voor onze vrijwilligers, voor onze donateurs en voor de partners waarmee we samenwerken. Stuk voor stuk doen zij er alles aan om mensen een onvergetelijk moment te bezorgen.

Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. En we komen met nieuwe oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur aan. En zorgen we er samen met attractieparken en musea voor dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden.

16. Vervoer: Buurthopper Waterwijk

Waterwijk Buurthopper

Via het Huis van Waterwijk kunnen Waterwijkers gebruik maken van de Buurhopper. Bewoners worden binnen de wijk vervoerd naar de supermarkt, de dokter of een vriendin. Vergoeding: 2,00 euro, rijdt u binnen een uur terug dan is de terugrit gratis. De Buurthopper rijdt maandag, woensdag en donderdag van 09:00-17:00 uur. Informatie 036-2022045.

17. Verslaafden opvang: Christelijke gemeente Victory Outreach Almere

Verslaafdenopvang Victory outreach Almere

Voalmere.nl

Victory Outreach vangt verslaafden op in Waterwijk

Zonder één cent subsidie, maar met volle overtuiging vanuit Gods Woord worden in een pand aan de Barbeelstraat verslaafden weer op het rechte pad gezet. ‘Wat zal dit de Almeerse gemeenschap schelen? Al snel een half miljoen euro per jaar denk, ik.’ In het pand aan de Barbeelstraat is een grote kerkzaal met meer dan tweehonderd stoelen.

Het probleem van verslaafden in Almere is groot. De opvangcentra voor daklozen zitten vol. De Evangelische organisatie Victory Outreach biedt opvang aan (ex) drank-, gok- en drugsverslaafden. “Wij werken vanuit het geloof”, zegt voorganger Roel van Rooij. “Wij verwachten dat mensen die door ons geholpen willen worden zich ook aan onze regels houden. Dat kun je heel negatief ‘zieltjes winnen’ noemen, maar wij zien dat anders. Wij gunnen deze mensen graag hetzelfde geluk dat wij mochten ervaren. Dat ze Jezus’ liefde leren kennen.”

Via een drie stappenplan worden (ex-)verslaafden weer op het rechte pad gezet. Van Rooij: “Afkicken doen we het liefst cold turkey, maar dat is niet altijd verantwoord. In dit geval werken we altijd samen met artsen die BIG geregistreerd zijn. Zeven van de tien bewoners blijft uiteindelijk clean. Dat is een fantastisch resultaat waar ook Almere baat bij heeft. Deze ex-verslaafden zijn niet meer tot overlast in Waterwijk en de rest van Almerede hangjongeren zijn bijvoorbeeld verdwenen.”

De opvang wordt verzorgd in eigen panden. Er is ruimte voor ongeveer twaalf verslaafden. Ze leven onder een strak regime om weer structuur in hun leven te krijgen, doen aan Bijbelstudie en gaan op vrijdag en zondag naar de dienst in de grote kerkzaal aan de Barbeelstraat. Zo worden ze terug de maatschappij in geholpen. “Ze beginnen hier eigenlijk aan een heel nieuw leven. Dat biedt groot geluk. We zien daardoor hereniging van gezinnen, nieuwe huwelijksvoltrekkingen en nieuwe levens. Dat is waar we het voor doen.”

18. Verslavingszorg: Verslavingszorg No big deal / Voedselloket Almere VLA

Verslavingszorg No big deal

www.terwille.nl

Verslavingszorg Geloof in vrijheid

Locatie Almere in het gebouw van christelijke gemeente de Wegwijzer

Makassarweg 80 1335 HZ Almere Buiten

Tel.: 050-3116226

Voedselloket Almere

Verwijzing via het wijkteam

Voedselloketalmere.nl

VoedselLoket Almere helpt mensen zelf op te staan uit de armoede

Het VoedselLoket Almere(VLA) helpt mensen die zelf niet voldoende geld hebben om alle vaste lasten te betalen en te leven zo snel mogelijk weer financieel zelfstandig maken. In de tijd die dat kost ondersteunt VLA deze huishoudens met basisboodschappen, kleding, speelgoed, ondersteuning in de vorm van gratis aanbod en advies én een verplicht hersteltraject via een professionele hulpverlener.

Hulp van VLA is nooit vrijblijvend. VLA verwacht dat klanten actief deelnemen aan een hulpverleningstraject, zodat zij binnen afzienbare tijd weer op eigen benen kunnen staan. VLA kan met trots melden dat haar cliënten gemiddeld na zo’n 6 maanden weer op eigen benen kunnen staan.

Echt winkelen

Met een speciale betaalpas waarop maandelijks een tegoed wordt gestort, vullen de klanten van VLA hun boodschappenmandje met brood, groente, zuivel en houdbare levensmiddelen in de VLA Supermarkt.

Dus geen krat met eten maar zelf kiezen welke voedingsmiddelen bij hun gezinssamenstelling passen. In tegenstelling tot voedselbanken heeft VLA een aanbod van zo’n 140 basisproducten. Het merendeel van deze levensmiddelen wordt door vrijwilligers ingezameld bij supermarktacties die elke maand bij 2 of 3 supermarkten plaatsvinden. De andere helft wordt wekelijks ingekocht door VLA.

Naast de VLA Supermarkt winkelen klanten gratis bij VLA Kleding en VLA Speelgoed en huishoudelijk, krijgen ze groenten uit de VLA VoedselTuin en worden ze op weg geholpen door middel van cursussen en huisbezoek.

Groei

In 2012 is VLA overgestapt naar de nieuwe stijl van werken met de VLA Supermarkt. In de loop van de jaren is aan dit concept verder geschaafd. De groei in behoefte zette helaas onverminderd en onvermijdbaar voort. Een groei die VLA op alle terreinen voor problemen stelt en die we samen met onze vrijwilligers, de politiek, de Almeerse samenleving het hoofd willen bieden.

VLA blijkt een effectief instrument ten dienste van de wezenlijke waarden van participatie en zelfredzaamheid en heeft daarmee maatschappelijk, economisch en politiek gewicht. VLA is op dit moment jammer genoeg nog steeds een onmisbare schakel in de Almeerse samenleving.

Toekomst VLA

De eerste 10 jaar van het bestaan van VLA stond het perspectief van onze cliënten centraal. Dat blijft uiteraard zo, maar de komende jaren willen we ook graag onze aandacht richten op preventie en participatie. We zijn bezig met het uitwerken van plannen in die richting. Samen met onze netwerkpartners en externe ondersteuning.

Mocht u iets voor VLA willen doen, dan helpt u ons het meest met geld, levensmiddelen, of als vrijwilliger.

Wijkwinkel

Ruim 1500 mensen per jaar worden hier in Haven geholpen met een hulpvraag.

Dewijkwinkel.wordpress.com

In de binnenring van Almere Haven is er sprake van stijgende armoede en eenzaamheid. Veel gezinnen en alleenstaanden moeten rondkomen van (zeer) weinig geld wat uiteraard vaak niet lukt. Daardoor worden er schulden opgebouwd die steeds moeilijker af te lossen zijn. Armoede leidt tot sociale uitsluiting en afname van participatie en zelfredzaamheid. Armoede is niet alleen een financiële norm of grens, maar wordt ook bepaald door opleiding , achtergrond en kansen op de arbeidsmarkt. Doordat de professionele / geïndiceerde zorg steeds moeilijker te verkrijgen is, door tal van bezuinigingen in de zorg, zijn er steeds meer mensen die vereenzamen en geen geld en/of een sociaal netwerk hebben om een evenwichtig en gezond leven te leven.

Hart voor Haven (kerk) wil kansen en mogelijkheden creëren om de positie van deze doelgroep te verbeteren en om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. De reden dat Hart voor Haven is gestart met een wijkwinkel (geen weggeefwinkel) is omdat de schrijnende nood goed past bij ons verlangen er ook in slechte tijden voor de Havenaren te zijn. We werken vanuit de visie om ons in te zetten voor de bloei van de stad omdat we weten dat deze bloei ook onze bloei zal bepalen. Dit verlangen gaat hand in hand met het zichtbaar aanwezig zijn in Haven. Om de stad te laten bloeien, moeten we beginnen bij het begin: basisbehoeften en liefde voor iedereen!

19. Wijkteams Almere

Wijkteams Almere

Wijkteams.almere.nl

Het wijkteam is er voor u wanneer u vragen of problemen heeft waar u zelf niet uit komt. Ook als u goede ideeën heeft voor uw wijk, als u anderen in uw buurt graag wilt helpen, of als u aan de slag wilt als vrijwilliger, bent u van harte welkom bij het wijkteam in uw wijk!

Enkele voorbeelden:

 • Heeft u hulp nodig omdat u door ziekte niet meer zelf uw boodschappen kunt doen?
 • Heeft u steeds meer moeite met dagelijkse dingen, zoals het huishouden, fietsen, traplopen of autorijden?
 • Heeft u financiële zorgen of problemen?
 • Of bijv. problemen in uw relatie, vragen over de opvoeding van uw kind?
 • Voelt u zich eenzaam en wilt u graag andere mensen ontmoeten?
 • Zorgt u langdurig voor iemand en wilt u meer weten over regelingen en ondersteuning?
 • Wilt u vrijwilligerswerk doen?

 

Het wijkteam in uw buurt

In Almere zijn 16 wijkteams actief. Er is er altijd eentje in de buurt. De wijkwerkers van het wijkteam vertegenwoordigen diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Zij werken nauw met elkaar samen en zij zijn maatschappelijk werker, WMO-consulent, cliëntondersteuner van MEE, opbouwwerker of vrijwilligersconsulent. Samen met u zoeken zij praktische oplossingen en zij wijzen u, als dat nodig is, de weg naar professionele hulp. Kijk op de pagina wijkteams voor de contactgegevens van het wijkteam in uw buurt.

En daarnaast ook YouthPort, het chr. jongerencentrum in Almere Haven:

Youthport.nl

Als ook Youth For Christ.

Youthport is ons jongerenwerk in Almere Haven. Youthport heeft toffe communities, waarin we leren over God, werken aan talenten en nieuwe vrienden ontmoeten.

20. Zorggroep Almere / Overpeinzingen

Zorggroep Almere – zorg voor alle inwoners van Almere

Zorggroep-almere.nl

Zorggroep Almere is de zorgaanbieder van Almere. Wij bieden zorg via onze gezondheidscentra, de wijkverpleging en in onze woonzorgcentra.

Overpeinzingen

Jakobus 1:14

“Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? 15 Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, 16 en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.”

Mattheus 25: 31-40

“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32 En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegende mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. 35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”

Wegwijzer informatie

Deze ‘wegwijzer naar hulpinstanties’ is opgesteld door F.T.J.Danenberg, voorganger Grace Communion International(Het Kompas), in samenwerking met Mannes Wietsma en Marianne de Groot van ECA ten behoeve van de kerken aangesloten bij het ECA, zonder de pretentie volledig te zijn. – 2e Versie 21-11-2019.